BUAS Pilot Low Contact Events

Breda University of Applied Science (BUas) is als kennis- en onderwijsinstituut verbonden aan het onderzoek dat geïnitieerd is vanuit Fieldlab Evenementen. De scope in dit experimentele onderzoek is de bezoekersdynamiek tijdens evenementen en dient als ondersteuning en onderbouwing van de invloed van de bezoekersdynamiek op mogelijk besmettingsrisico. De aanleiding tot verdieping in deze bouwsteen ligt in de invloed van de bezoekersdynamiek op het besmettingsrisico van het Covid-19 virus.

Het onderzoek
In het onderzoek worden interacties gecategoriseerd op het risico van de interactie. Doel van het hoofdonderzoek vanuit Fieldlab Evenementen is om besmettingsrisico’s van evenementen in kaart te brengen, te vergelijken met andere situaties en om een set maatregelen samen te stellen om toekomstige evenementen op verantwoorde wijze te organiseren, waarbij de social distancing maatregelen worden losgelaten.

Tijdens de pilot evenementen zullen (anonieme) data verzameld worden met betrekking tot bezoekersdynamiek. Er worden verschillende types evenementen onderzocht. Daarnaast worden er ook verschillende maatregelen en/of interventies getest in zogenoemde “bubbels”. De impact van deze maatregelen en/of interventies zal geanalyseerd worden aan de hand van het gemiddelde aantal unieke contacten per bezoeker (per contact categorie indien mogelijk), de bezoekersstromen en de bezoekersdichtheid.

Projectbudget €865.000,- waarbij €250.000,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: