Agri meets Design

Onze voedselproductie staat voor grote uitdagingen. Agri meets Design zet de toon en inspireert boer, burger en bedrijfsleven tot vernieuwende oplossingen voor de agri- en foodsector.

Agri meets Design gelooft dat de ontmoeting tussen de werelden van landbouw en design kansen biedt voor een fundamenteel andere kijk op ons voedselsysteem. Daarom verbinden ze maatschappelijke voedselvraagstukken aan boerenverstand en creatieve denkkracht.

In 2012 initieerde zelfstandig ontwerper Sietske Klooster een research-through-design traject, ondersteund vanuit de faculteit Industrial Design, TU/e. Klooster’s praktijk en onderzoek zijn gericht op het ontwikkelen van rollen en aanpakken van de creatieve industrie in een systeemtransformatie van de agrifood-sector.

Projectbudget €111.792,- waarbij €60.274,- PPS-toeslag wordt ingezet.

Kijk voor meer informatie op hun website


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: