HanzeHogeschool Groningen

Innovatieversnelling onderzoeksproject Eemsdelta

Dit project betreft een publiek-private samenwerking waarbij onderzoek wordt gedaan naar nieuwe methoden om de ‘zorg voor gezondheid’ te organiseren in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen.

In de Eemsdelta regio (de nieuwe gemeente voortgekomen uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum) staan welbevinden, gezondheidszorg en daarmee leefbaarheid onder druk. In de Innovatiewerkplaats Eemsdelta komen de verschillende samenwerkingspartijen bij elkaar met als doel:

  • een plek te zijn die perspectief biedt voor de regio;
  • een proeftuin te zijn met grote ambities waar mensen elke dag het verschil willen maken;
  • vergroten van zelfredzaamheid van zorgvragers, familie/naasten en behandelaren in de regio.

De uitkomsten van de regiegroep zullen als input dienen voor het Regionaal Expertisecentrum en meerdere initiatieven die de transitie van zorg naar (positieve) gezondheid zullen ondersteunen. De ambitie is om in de uitwerking van deze aanpak een (inter)nationaal toonaangevende positie in te nemen.

In deze proeftuin wordt gekeken hoe de nieuwe manier van denken, samenwerken en komen tot duurzame zorgoplossingen voor het gebied versneld kunnen worden. De innovatie-infrastructuur en de gemaakte afspraken (governance) rondom de intersectorale samenwerking en werkwijze vormen een model voor versnelling van de benodigde systeemtransformaties. Dit resulteert in het toegankelijk houden van de zorg, de verbetering van de gezondheid van burgers en een aantrekkelijke arbeidsmarkt rond de ‘zorg voor gezondheid’. Zo fungeert de regiegroep als een community of practice. Dit sluit aan bij de aanpak KIA MV waarbij het gaat om een probleemgerichte en gebiedsgerichte aanpak, aandacht voor rollen, belangen en afstemming in ecosystemen en vernieuwend sturen en organiseren.

Er wordt €47.538,- als PPS-programmatoeslag ingezet.

Tags: