Regelingen KIA Maatschappelijk Verdienvermogen

Om bij te dragen aan maatschappelijk verdienvermogen is financiƫle ondersteuning natuurlijk nodig. Hieronder vind je verschillende regelingen die daar aan kunnen bijdragen!

KIA MV beeld1
NWO

KIC Maatschappelijk Verdienvermogen

Voor onderzoekers | Sluitingsdatum volledige aanvraag: 25 januari 2022

Innovatie is essentieel voor een vitale economie die tevens maatschappelijke uitdagingen aanpakt. Daar is interdisciplinaire en multi-stakeholder samenwerking voor nodig, (door)ontwikkeling van onder andere verdienmodellen, nieuwe samenwerkingsvormen en gedragsverandering, innovatiemethodieken, governance- en financieringsmodellen en beleid.

SIA SPRONG
Regieorgaan SIA

SPRONG

Voor onderzoekers | Kijk op de website voor actuele data

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden.

SIA Traineeship
Regieorgaan SIA

Innovatietraineeship

Voor onderzoekers & ondernemers | Kijk op de website voor actuele data

Het doel van het innovatietraineeship is om de onderzoeksrelatie tussen hogeschool en het mkb te versterken. Hiermee wil Regieorgaan SIA het innovatievermogen van het mkb vergroten en de kennispositie van de hogeschool verstevigen. Een innovatietrainee doet gedurende 1,5 jaar praktijkgericht onderzoek bij een mkb-onderneming.

SIA KIEM
Regieorgaan SIA

KIEM

Voor onderzoekers | kijk op de website voor actuele data

De KIEM regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb en/of praktijkpartners, en hogescholen, universiteiten, of andere kennisinstellingen. De samenwerkingspartners doen verkennend onderzoek op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. De Kiem regeling is vier keer per jaar geopend.

SIA L.INT
Regieorgaan SIA

L.INT

Voor onderzoekers | Kijk op de website voor actuele data

De regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) maakt het mogelijk dat een lector aan de slag gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool. Deze verbinding versterkt de kennis- en innovatieketen door wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar te brengen.


Meer informatie over deze subsidiemogelijkheden vind je in het overzicht van Regieorgaan SIA.

Voor meer regelingen en calls, klik hier