Regelingen & calls KIA MV

Om bij te dragen aan maatschappelijk verdienvermogen is natuurlijk geld nodig. Hieronder vind je verschillende calls met betrekking tot maatchappelijk verdienvermogen!

NWO call

KIA MV beeld1

KIC Maatschappelijk Verdienvermogen

Voor onderzoekers | Deadline (vooraanmelding): 17 juni 2021

Innovatie is essentieel voor een vitale economie die tevens maatschappelijke uitdagingen aanpakt. Daar is interdisciplinaire en multi-stakeholder samenwerking voor nodig, (door)ontwikkeling van onder andere verdienmodellen, nieuwe samenwerkingsvormen en gedragsverandering, innovatiemethodieken, governance- en financieringsmodellen en beleid.

Voor meer info over KIC calls 2020-2023, klik hier.


SIA-subsidiemogelijkheden

Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doet SIA door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. De hogescholen bevinden zich in het (inter)nationale speelveld waarin diverse partijen kennis genereren en toepassen. Op deze manier stelt SIA de hogescholen in staat om met hun praktijkgerichte onderzoek een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Een aantal regelingen zijn dan ook onderdeel van SIA’s inzet in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid en verhouden zich tot één van de zes Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s). Ook voor de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen zijn subsidiemogelijkheden gealloceerd. Hieronder vind je een overzicht van deze mogelijkheden.

SPRONG
SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Openstaande ronde: sluitingsdatum uiterlijk 11 maart 2021

L.int
De regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) maakt het mogelijk dat een lector aan de slag gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool. Deze verbinding versterkt de kennis- en innovatieketen door wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar te brengen. De regeling biedt kansen voor senior onderzoekers, lectoren en studenten en draagt bij aan een grotere beschikbaarheid van goed opgeleide professionals.

Openstaande ronde: sluitingsdatum 25 mei 2021

KIEM
De KIEM regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb en/of praktijkpartners, en hogescholen, universiteiten, of andere kennisinstellingen. De samenwerkingspartners doen verkennend onderzoek op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn: nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

De Kiem regeling is vier keer per jaar geopend. Kijk op de website voor de actuele data.

Innovatietraineeship
Het doel van het innovatietraineeship is om de onderzoeksrelatie tussen hogeschool en het mkb te versterken. Hiermee wil Regieorgaan SIA het innovatievermogen van het mkb vergroten en de kennispositie van de hogeschool verstevigen. Een innovatietrainee doet gedurende 1,5 jaar praktijkgericht onderzoek bij een mkb-onderneming, eerst als stagiair en na het afstuderen als medewerker van het bedrijf. Gedurende het gehele onderzoek begeleidt de hogeschool de trainee. Daarnaast krijgt hij/zij een programma aangeboden waarin (soft)skills ontwikkeld worden die in het bedrijfsleven van belang zijn, zoals ondernemerschaps-, innovatie- en managementvaardigheden.

Openstaande ronde: sluitingsdatum 15 mei 2021

Meer informatie over deze subsidiemogelijkheden vind je in het overzicht van Regieorgaan SIA.


Voor meer regelingen en calls, klik hier