Voor onderzoekers

Verantwoorde opschaling van ‘Zon op Water’

Deze Call for proposals roept kennisinstellingen en samenwerkingspartners op tot het gezamenlijk ontwikkelen van wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen gericht op het thema Verantwoorde opschaling van ‘Zon op Water’. Hieronder vallen onder andere de kennislacunes rond de interactie tussen de ecologie in, op, en rond Nederlandse binnenwateren en de fysieke aspecten van zonne-energiesystemen op binnenwateren.

‘Zon op water’ is een relatief nieuwe uitvoeringsvorm van opwekking van zonnestroom. Belangrijke vragen zijn hoe deze vorm bijdraagt (ten opzichte van, of in aanvulling op, de mogelijkheden van zonneparken op land) en welke korte- en lange termijn gevolgen een mogelijke grootschalige uitrol heeft. Er is momenteel een kennisachterstand over wat de lange termijn effecten van zonne-energiesystemen op water zijn op ecologie, biodiversiteit en waterkwaliteit.

VOOR WIE
Aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager namens een consortium (tijdelijk samenwerkingsverband). Dat dient te bestaan uit minimaal een hoofdaanvrager, mede-aanvrager en samenwerkingspartner, waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) vertegenwoordigd moeten zijn.

13 oktober 2022: deadline voor verplichte aanmeldingen initiatieven.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik dan hier.

Tags: