Voor onderzoekers

Take-off hbo

Je hebt een idee voor een innovatie gebaseerd op onderzoeksresultaten, die een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem. Maar is het ook haalbaar in de praktijk? Kun je er echt impact mee maken?

Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Zo breng je de technische en economische kansen en risico’s van je idee in kaart. Met deze regeling stimuleert Regieorgaan SIA de doorwerking in de praktijk van praktijkgericht onderzoek.

Twee keer per jaar

2 keer per jaar kun je een Take-off-hbo-subsidie aanvragen. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan de hogeschool. Je kunt minimaal € 10.000 en maximaal € 40.000 aanvragen.

Je kunt een subsidie-aanvraag indienen tot 20 september 2022.

Lees meer over deze terugkerende subsidieregeling hier.

Tags: