Voor ondernemers

SBIR oproep AI

SBIR oproep AI, beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving.

Met deze oproep wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de markt uitdagen om met innovatieve Artificiële intelligentie (AI) oplossingen te komen voor beeldherkenning en remote sensing.

Doel
Het ontwikkelen van AI-oplossingen met gebruik van beeldmateriaal met remote sensing (sensoring op de grond, met drones en/of satellieten) voor het oplossen van maatschappelijke vragen voor de inrichting van de leefomgeving van publieke organisaties. Daarbij gaat het om:

  • oplossingen met de ruimtelijke inrichting van Nederland;
  • oplossingen voor de ontwikkeling van klimaatneutrale steden (denk aan inzicht en verantwoording van uitstoot);
  • oplossingen voor toezicht en handhaving in de fysieke ruimte;
  • andere oplossingen voor maatschappelijke vragen in de fysieke ruimte.

Het ontwikkelen van oplossingen om het toegankelijk maken van beeldmateriaal met remote sensing en uitwisseling van data en transparantie te bevorderen, bij het gebruik van AI-toepassingen.

Je kunt tot 03 oktober een aanvraag indienen.

Wil je meer weten? Klik dan hier.

Tags: