Voor hogescholen

Richting Europa (pilot)

Met de pilotregeling Richting Europa wil Regieorgaan SIA hogescholen stimuleren om een strategie te ontwikkelen en te implementeren voor aansluiting bij de Europese onderzoek- en innovatiestrategie, netwerken en programma’s. Hiervoor stellen ze financiering beschikbaar.

Een hogeschool kan de subsidie inzetten om capaciteit op te bouwen voor strategieontwikkeling, voor Europese netwerkontwikkeling en voor het opbouwen van supportinfrastructuur die nodig is om Europese projectvoorstellen in te dienen en te implementeren.

PILOT RICHTING EUROPA
Deze subsidieregeling is onderdeel van het pilotprogramma Richting Europa. Het doel hiervan is dat:

  • de regionale en nationale thematische agenda’s voor het praktijkgerichte onderzoek beter aansluiten bij de Europese onderzoek- en innovatiestrategie en bij bestaande maatschappelijke uitdagingen in Europa;
  • hogescholen, lectoren en hun onderzoeksgroepen beter zijn aangesloten bij Europese netwerken;
  • hogescholen een professionaliseringsslag maken op het gebied van Europees onderzoek en innovatie.

Het pilotprogramma bestaat naast deze financieringsregeling voor strategieontwikkeling- en implementatie door hogescholen uit een reeks door Regieorgaan SIA georganiseerde (landelijke) bijeenkomsten.

De deadline voor het indienen van een project staat op 15 oktober 2022.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik dan hier.

Tags: