Voor ondernemers

Research, Act & Reflect

Voor grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten rond dekolonisatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, emancipatie van gemarginaliseerde groepen of de intersectie van deze onderwerpen bijdragen aan een meerstemmige en inclusieve creatieve industrie.

Met deze open oproep biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ruimte aan activiteiten rond dekolonisatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, emancipatie van gemarginaliseerde groepen of de intersectie van deze onderwerpen die zijn gericht op het versterken van gemarginaliseerde stemmen. Deze activiteiten verrijken de creatieve industrie en vergroten de kansengelijkheid binnen de sector. Daarbij stellen we verschillende vragen: Welke visies en verhalen worden nu gemist in het streven naar een meer diverse en inclusieve ontwerpsector? Wat kan ontwerp betekenen voor het debat over systematische ongelijkheid? Hoe kan de verbeeldingskracht van jongeren en beginnende makers op deze thema’s worden ingezet en versterkt?

Voor wie
Platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur kunnen een aanvraag indienen voor deze open oproep. De oproep staat ook open voor partijen die in oprichting zijn of waarvan de oprichting deel uitmaakt van het programma. Aanvragen worden niet beoordeeld op eerder georganiseerde activiteiten en behaalde resultaten. Zo bieden we nieuwe grassroots-initiatieven zonder trackrecord een gelijk speelveld.

Je kunt tot 07 november een aanvraag indienen.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik dan hier.

Tags: