NWO KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen.

Waarvoor
KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten om kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek te ontwikkelen.

Een belangrijke voorwaarde voor KIEM-financiering is dat het projectvoorstel past binnen de Kennis- en Innovatie agenda 2018-2021 van CLICKNL.

Voor wie
De financiering kan worden aangevraagd door een gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Een KIEM-aanvraag kan hoogstens twee mede-aanvragers hebben. Eventuele mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een door NWO erkende onderzoeksinstelling.

Samenwerking tussen tenminste één onderzoeker en tenminste één private partij is een voorwaarde voor KIEM-financiering. Deze matchingsbijdrage van de private partner kan door meerdere private partijen samen geleverd worden.

Wat aanvragen
NWO vergoedt per onderzoeksvoorstel 15.000 euro van de totale begroting. De private partner draagt tenminste 20% matching bij, waarvan minimaal de helft in cash. Voorbeeld: bij een aangevraagd bedrag van 15.000 euro, is een minimale matchingsbijdrage vereist van 3.000 euro, waarvan 1.500 euro in cash. De totale begroting van het project bedraagt dus minimaal 18.000 euro.

De Creatieve Industrie-KIEM financiering is bedoeld voor:

 • Vrijstelling van onderwijs- en andere taken (vervangingsfinanciering) voor (mede-)aanvragers van maximaal 15.000 euro;
 • Materiële kosten ten behoeve van het onderzoeksproject met een maximum van 2000 euro binnen de aan te vragen 15.000 euro.

Wanneer
Deze call for proposals is geldig vanaf de publicatiedatum tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur CET of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Voor 2019 is een budget van 580.000 euro beschikbaar voor KIEM projecten. De verzameldata voor de beoordelingsmomenten in 2019 zijn:

donderdag 7 februari 14.00 uur CET
donderdag 14 maart 14.00 uur CET
donderdag 18 april 14.00 uur CET
donderdag 30 mei 14.00 uur CET
donderdag 12 september 14.00 uur CET

Meer informatie over onder meer beoordelingscriteria en de procedure vind je op de website van NWO.

Voorbeelden

Benieuwd wat er nu zoal met behulp van de KIEM-regeling bestaat? Bekijk het hieronder!

 • NWO-financiering voor zeven consortia uit de creatieve industrie - KIEM

 • Closed loop mode featured

  Closed loop mode

 • Toekenning NWO - KIEM 2018

  Breathe-with-me

 • Toekenning NWO - KIEM 2018

  Circular Water Stories