Nationale Wetenschapsagenda

NWA - Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op het realiseren van doorbraken en het ontwikkelen van handelingsperspectieven die bijdragen aan de transitie van de bouwsector, en dan in de eerste plaats aan renovatieprojecten.

De komende decennia staat de bouwsector voor grote uitdagingen. In 2050 moet de gebouwde omgeving niet alleen emissievrij zijn, maar ook circulair. Het doel van het programma 'Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw' is om doorbraken te realiseren en handelingsperspectieven te ontwikkelen die bijdragen aan de transitie van de bouwsector, en dan in de eerste plaats aan ‘renovatieprojecten’. Het programma richt zich op de bestaande bouw en financiert interdisciplinaire consortia om aan de hand van een concrete casus, op straat- of wijkniveau, te onderzoeken hoe gebouwen circulair en emissievrij kunnen worden gerenoveerd. Hierbij worden sociale én technische elementen van circulaire en emissievrije bouw, in onderlinge samenhang, meegenomen.

Budget en doorlooptijd
Voor deze call is een budget van €2.865.000 beschikbaar. Uit het beschikbare budget kunnen maximaal twee aanvragen worden toegewezen van maximaal €1.432.500 met een maximale looptijd van vijf jaar.

Deadline
Dien je voorstel in voor 20 januari 2022.

Woensdag 29 september is een matchmaking event voor deze call.

Kijk voor meer informatie op de website van NWO

Tags: