Nationale Wetenschapsagenda

NWA - Naar een praktische Safe-by-Design aanpak voor chemische producten en processen

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de ontwikkeling en implementatie van een praktische Safe-by-Design aanpak voor het ontwerp van chemische stoffen, materialen, producten en processen.

Safe-by-Design is een iteratief, interactief, interdisciplinair ontwerpproces waarin veiligheid en gezondheid vanaf een vroeg stadium van ontwikkeling en gedurende het hele ontwerpproces als centrale waarden in kaders worden meegenomen, zodat de resulterende producten en processen veiliger zijn voor mens en milieu. Wederzijds leren staat centraal in dit programma: Het vroegtijdig meewegen van gezondheids- en milieueffecten vraagt niet alleen om fundamentele chemische en toxicologische kennis, maar ook om praktijkgerichte kennis van productieprocessen, het toekomstig gebruik van de stoffen en processen en hun effecten gedurende de levenscyclus. De beoogde impact van dit onderzoeksprogramma gaat verder dan alleen het gezamenlijk leren tussen consortiumpartners – het gaat er ook om het geleerde zodanig te delen dat andere ontwikkelaars en onderzoekers hiermee op weg geholpen worden.

Budget en doorlooptijd
Deze call for proposals is gelanceerd in de zomer van 2021. Voor deze call for proposals is een budget van € 3.225.000 beschikbaar verspreid over twee fasen. Voor fase 1 is een bedrag van € 2.700.000 beschikbaar. Uit dit budget kunnen onderzoeksprojecten van elk maximaal € 900.000 worden toegewezen. Het onderzoeksproject waarvoor in fase 1 subsidie wordt aangevraagd heeft een minimale looptijd van 3 jaar en een maximale looptijd van 4 jaar. In fase 2 kan één gezamenlijk overkoepelend verbindingsproject van maximaal € 525.000 worden toegewezen. Het overkoepelend verbindingsproject heeft een looptijd van 4 jaar.

Deadline
Dien je aanvraag in voor 18 januari 2022.

Kijk voor meer informatie op de website van NWO

Tags: