Nationale Wetenschapsagenda

NWA - Proefdiervrije modellen: acceptatie en implementatie

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen bij de beoordeling van de veiligheid van stoffen voor de mens.

De mens wordt dagelijks aan tal van chemische stoffen blootgesteld, die voorkomen in bijvoorbeeld geneesmiddelen, cosmetica en het milieu. Om de mens te beschermen tegen de mogelijke gevaren van deze stoffen, is een goede veiligheidsbeoordeling noodzakelijk. Tot op heden worden hierbij veelal proefdieren gebruikt. Maar dit proefdiergebruik ondervindt steeds meer kritiek, zowel vanuit een maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt. Denk hierbij aan dierenwelzijn en de vertaalbaarheid van dier op mens. Meerdere partijen zetten zich in voor een proefdiervrije transitie en er zijn talloze proefdiervrije modellen. Desondanks zijn deze modellen nog beperkt geïmplementeerd. Dit programma richt zich op de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen bij de veiligheidsbeoordeling van stoffen voor de mens met bijbehorende wet- en regelgeving. Consortia dragen hier aan op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier bij.

Budget en looptijd
Voor deze call is een budget van €2.865.000 beschikbaar. Uit het budget kunnen drie aanvragen worden toegewezen van maximaal €955.000 met een maximale looptijd van vijf jaar.

Deadline
Dien je voorstel in voor 17 februari 2022.

Kijk voor meer informatie op de website van NWO

Tags: