Nationale Wetenschapsagenda

NWA - Grip op jeugdcriminaliteit

Betrokkenheid van jongeren bij zware en georganiseerde criminaliteit. Zware en georganiseerde criminaliteit is maatschappelijk probleem met grote gevolgen voor de samenleving. Voorkomen dat personen betrokken raken bij deze vormen van criminaliteit en een criminele carrière ontwikkelen, vereist inzicht in de achtergrond van deze personen, toetredingsmechanismen en de effectiviteit van interventies die een rol spelen in dit proces.

Over de mate van betrokkenheid van jongeren bij zware en georganiseerde criminaliteit, hun achtergrond en de toetredingsmechanismen is weinig bekend. Verdere kennisontwikkeling over het probleem en mogelijke oplossing is nodig. Deze call for proposals roept kennisinstellingen en maatschappelijke partijen op tot het indienen van wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen.

Het programma ‘Grip op jeugdcriminaliteit’ heeft een drieledig doel:

  • Het vergroten van het inzicht in de achtergronden en mechanismen die spelen bij jongeren die betrokken raken bij zware en georganiseerde criminaliteit;
  • Het vergroten van de mogelijkheden van vroegsignalering op basis van het verkregen inzicht;
  • Het inventariseren van (werkzame bestanddelen uit) bestaande interventies en ontwikkelen van effectieve interventies op basis van deze kennis en inzicht in toetredingsmechanismen.

Budget en doorlooptijd
Voor deze call for proposals is een budget van €2.780.000 beschikbaar voor één project met een maximale doorlooptijd van 4,5 jaar. Dit budget is als volgt verdeeld over de twee fases van het programma:

  • Fase Ia: voor deze fase is een bedrag van minimaal € 100.000 en maximaal €200.000 beschikbaar. Uit dit budget kan maximaal één aanvraag worden toegewezen.
  • Fase Ib: voor de veldraadpleging tussen fase Ia en fase II is €5.000 beschikbaar (zie beschrijving paragraaf 2.2).
  • Fase II: voor deze fase is een budget van minimaal € 1.750.000 en maximaal €2.575.040 beschikbaar. Het budget is beschikbaar voor maximaal één aanvraag (zie verder paragraaf 2.2)

Deadline
Dien je aanvraag in voor 20 januari 2022.

Donderdag 30 september is een online matchmaking event voor deze call.

Kijk voor meer informatie op de website van NWO

Tags: