Nationale Wetenschapsagenda

NWA - De maatschappelijke impact van quantumtechnologie

Het thematische programma 'De maatschappelijke impact van quantumtechnologie' van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van de invloeden die quantumtechnologie op onze samenleving zullen hebben.

Nieuwe technieken als quantumcomputing en quantumsimulatie (rekenen), quantumsensing (meten) en quantumcommunicatie (internet) behoren tot de tweede golf quantumtechnologie. Experts verwachten dat quantumtechnologie veel impact zal hebben op onze maatschappij. Het is lastig te voorspellen wat de positieve en negatieve veranderingen zullen zijn en wanneer deze zullen optreden. De verantwoordelijkheid om daarover vroegtijdig na te denken hoort bij die ontwikkeling.

Call for proposals
De call for proposals is gelanceerd in de zomer van 2021. Voor deze call is € 2.865.000 beschikbaar voor aanvragen voor projecten tussen € 500.000 en € 925.000. De looptijd van een project bedraagt minimaal vier en maximaal vijf jaar.

Deadline
Dien je aanvraag in voor 12 januari 2022.

Op donderdag 23 september is een online matchmaking voor deze call

Meer info vind je op de website van NWO

Tags: