Tweede tijdvak Stimuleringsfonds Regeling Experiment

Het tweede tijdvak van de Regeling Experiment loopt t/m 30 september 2021 en heeft een subsidieplafond van € 250.000. In het vierde kwartaal van 2021 zal een extra derde tijdvak openen. Met de Regeling Experiment ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kleinschalige, experimentgedreven onderzoeksprojecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digital cultuur en alle mogelijke cross-overs.

Aanvragen
Aanvragen kan op elk moment. Er is dus geen deadline. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Wordt het subsidieplafond van het tijdvak overschreden, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

Voor wie?
Professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus uit alle disciplines van de creatieve industrie, zoals bedoeld in de regeling. (culturele) instellingen of organisaties, zoals bedoeld in de regeling, kunnen niet aanvragen in deze regeling. Per kalenderjaar kan maximaal één project per aanvrager worden toegekend.

Wat voor projecten?
De regeling is bedoeld voor kleinschalige projecten die zich richten op experiment gedreven onderzoek. Het project kent een begroting van maximaal € 10.000. Dit is ook het maximaal aan te vragen bedrag, cofinanciering is dus niet verplicht. De maximale looptijd van een project is 1 jaar.

Voor het ingediende project is niet eerder subsidie ontvangen vanuit een subsidieregeling van het Stimuleringsfonds, loopt geen subsidieaanvraag bij een andere subsidieregeling van het Stimuleringsfonds op het moment van indienen en is niet eerder een negatief besluit ontvangen vanuit deze Regeling Experiment.

Meer info op de website van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Tags: