Tweede call voor projecten van fieldlab UPPS nu open!

Fieldlab UPPS nodigt design-gedreven mkb-ers en creatieve professionals uit projectvoorstellen rondom het ontwerpen van Utra Personalised Products & Services in te dienen. In deze tweede call worden opnieuw 3 tot 5 projecten gehonoreerd. Voor deze projecten is 50% matchingsfinanciering beschikbaar vanuit CLICKNL. De bijdrage van het bedrijf of de creatieve professional bedraagt minimaal 50% van de projectomvang in cash of in uren.

Door 3D-data is een rijke informatiebron voor het ontwerpen van goed passende producten veel dichterbij gekomen. De kansen die hierdoor ontstaan worden nog lang niet benut. De ontwerpaanpak voor UPPS staat nog in de kinderschoenen. Fieldlab UPPS gaat uitdagingen voor het ontwerpen van UPPS op basis van praktijkgerichte vraagstukken aan en deelt de resultaten tijdens Meet UPPS. Fieldlab UPPS biedt ondersteuning door experts rondom het ontwerpen van UPPS en er kan worden geëxperimenteerd met faciliteiten zoals 3D-scanners en –printers. De standplaats is TU Delft. Creatieve professionals en design-gedreven mkb-bedrijven worden uitgenodigd om projectplannen voor samenwerking in te dienen, binnen de domeinen gezondheid, sport, veiligheid & fashion.

Tijdpad 2019
Op korte termijn wordt een aantal activiteiten georganiseerd om het netwerk rondom UPPS verder te versterken, projectvoorstellen op te halen en kennis te delen:

  • Call open: 1 mei 2019
  • Meet UPPS: 6 juni 2019 (13.30-17.30)
  • Sluiting: 20 juni 2019
  • Uitslag: 4 juli 2019

In 2020 wordt een afsluitend event gepland voor alle projecten die binnen het fieldlab zijn uitgevoerd.

Randvoorwaarden aanvragen
• Deadline: de call is open van 1 mei t/m 20 juni 2019;
• Per bedrijf wordt maximaal 1 opdracht gehonoreerd;
• Generieke resultaten (aanpak, uitkomst, UPPS kennis) zullen worden gedeeld via het Fieldlab (bv tijdens een Meet UPP);
• Via Google Forms, met beschrijving van doel, resultaten, betrokken partijen en taken, planning en begroting;
• Benodigde private matching is minimaal 50%;
• Het beschikbare matchingsfinancieringsbudget is doorgaans max 10.000 inclusief BTW. Voor matching komen in aanmerking private bijdragen (cash of in kind) en bijdragen van ANBI’s;
• Het budget kan besteed worden aan een nieuw project, of om een bestaand UPPS-project te verbeteren;
• Rapportage: deelnemers verplichten zich tot rapportage van de projectresultaten en presentatie van de resultaten in meet UPPS (1-2 keer) die door Fieldlab UPPS worden georganiseerd;
• Er dient een samenwerkingsovereenkomst met de TU Delft te worden getekend voor aanvang van het project. Hierin wordt vastgelegd hoe met het IP wordt omgegaan. Indien het bedrijf de resultaten voor commerciële doeleinden wil aanwenden wordt een marktconforme prijs afgesproken voor overdracht van het IP met aftrek van de voorinvestering.

Selectiecriteria
• Compleetheid en professionaliteit van het projectvoorstel en de samenwerking, waarin doel en de haalbaarheid/uitvoerbaarheid duidelijk wordt:
o Werkzaamheden voor Fieldlab UPPS
o Werkzaamheden door het bedrijf
o Begroting
• Innovatie/Kennisvermeerdering voor de creatieve industrie (verschillende domeinen, toepassingsgebieden, UPPS level)
• Meerwaarde voor alle partijen
• MKB focus
• Aandacht voor duurzaamheid

Selectie
De selectie van proposals zal plaatsvinden binnen het team van fieldlab UPPS.

Advies
Vanuit het fieldlab geven we advies mbt de aanvraag zoals vragen over partners zoeken, budgeten haalbaarheid. (max 2-3 uur)

Indienen proposals
Via deze link kunnen projecten worden ingediend tot uiterlijk 20 juni 2019 12:00 uur. Zie voor voorwaarden en stappenplan de download rechtsboven op de pagina.

Neem voor meer informatie contact op met Marijke Idema, m.k.idema@tudelft.nl.