Tweede call voor projecten erfgoed en VR/AR/MR

logo virtual worlds

Het indienen van proposals kan van 26 maart tot 15 mei 2018

Fieldlab Virtual Worlds
Dit fieldlab is opgezet om via onderzoek kennis en ervaring op te doen over de meerwaarde van VR/AR-toepassingen in een culturele en educatieve context, zowel voor erfgoedinstellingen als voor VR-makers. Dit doen we door in de eerste plaats onderzoek te doen en kennis te delen, maar ook door concrete proof of concepts (PoCs) uit te laten werken. Voor de realisatie van deze PoCs worden Calls uitgeschreven. Dit is de tweede en (voorlopig) laatste call.

Tweede Call for Proposals
In de tweede call worden maximaal 3 onderzoeksprojecten gehonoreerd. Voor elk project is €10.000 beschikbaar voor onderzoek door en met private partijen (VR/AR/MR-makers). De matching vanuit de private sector is 50% = €10.000: in extra uren van private partijen, en/of ANBI’s (bv erfgoedinstellingen met ANBI status). De uren van kennisinstellingen kunnen niet meetellen als private matching.

Wie mag indienen?
Bij elke aanvraag is een private partij, een kennisinstelling en een erfgoedinstelling betrokken. De aanvraag wordt ingediend door een erfgoedinstelling in samenwerking met een VR/AR/MR-maker en een kennisinstelling. Wanneer een project wordt gehonoreerd wordt er een samenwerkingovereenkomst gesloten tussen een kennisinstelling, erfgoedinstelling (publieke partij) en een privaat bedrijf.

Randvoorwaarden aanvragen
• Deadline: de call is open van 26 april t/m 15 mei 2018;
• VR-bedrijven mogen maar met 1 erfgoedpartij in zee gaan;
• Omvang: Ten hoogste 3 A4, zie aanvraagformulier, met beschrijving van doel van het onderzoek, resultaten (deliverables), onderzoeksgroep (betrokken partijen en hun taken binnen project), planning en begroting;
• Het beschikbare budget is maximaal €10.000. Benodigde private matching 50%: €10.000. Het totale budget voor een onderzoeksproject bedraagt dus €20.000. Voor matching komen in aanmerking private bijdragen en bijdragen van ANBI’s;
• Het budget kan besteed worden aan een nieuw project, of om een bestaand project te versterken op het punt van VR/AR/MR en erfgoed.

Selectiecriteria
• Haalbaarheid/uitvoerbaarheid van het onderzoek
• Innovatie
• Budget
• Onderzoeksgroep (betrokken partijen)
• Commitment aanvrager en VR-maker
• Meerwaarde voor partijen
• Kennisvermeerdering
• Duurzaamheid

Selectie
De voorselectie van de proposals zal plaatsvinden in de Coördinatiegroep FieldLab Virtual Worlds. De daaruit gekozen projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Deze zal bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende erfgoedinstellingen samen met vertegenwoordigers uit de VR-wereld. Begin juni 2018 worden de definitieve gehonoreerde projecten bekend gemaakt.

Advies
Vanuit het FieldLab VW geven we advies mbt de aanvraag, bijvoorbeeld vragen over het zoeken van partners, budget, haalbaarheid enz.

Tijdspad 2018
27 maart 2018: Nieuwe call voor 3 projecten
15 mei 2018, 12.00 uur: Deadline aanvragen projecten
15 mei – december 2018: Looptijd projecten tweede call
maart 2019: Oplevering projecten tweede call

Rapportage
In 2018/2019 zal een evaluatie van de gehonoreerde projecten plaatsvinden op grond van een eindrapport op te stellen door de aanvrager. Tevens presenteren de aanvragers op uitnodiging de resultaten op een van de Meetups van het Fieldlab Virtual Worlds.

Indienen proposals
Zie hier het Aanvraagformulier tweede call voor projecten Erfgoed en VR/AR/MR (pdf).

Het indienen van projectaanvragen via het aanvraagformulier kan tot uiterlijk 15 mei 2018, 12.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met Patricia Alkhoven of Maarten Brinkerink.