Regeling Festivals en publiekspresentaties

Met de Regeling Festivals en publiekspresentaties ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals en uitzonderlijke presentaties die bijdragen aan een groter publieksbereik en de interesse voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur vergroten en verdiepen.

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. De samenstelling van de commissie wordt binnenkort bekendgemaakt. Dit gebeurt op basis van de Regeling Festivals en publiekspresentaties.

Beoordelingscriteria

  • bijdrage aan de publieke belangstelling voor de creatieve industrie
  • inhoudelijke betekenis voor de creatieve industrie
  • doeltreffendheid in opzet, publieksstrategie en draagvlak
  • bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het werkgebied

Indieningsronden 2022
De Regeling Festivals en publiekspresentaties heeft twee subsidierondes per jaar.
Aansluitend op het verstrijken van de eerste sluitingsdatum opent de tweede ronde.

De sluitingsdatum van de tweede ronde dit jaar is:

  • 16 maart 2022
  • 12 oktober 2022

Meer over deze regeling

Tags: