Presentatie Monitor Creatieve Industrie 2021

Afgelopen maandag werd de Monitor Creatieve Industrie 2021 gepresenteerd. Een tweejaarlijks onderzoek naar de economische ontwikkeling in de creatieve industrie en ICT. Het gaat daarbij onder meer om het aantal bedrijven en banen en de groei en gezondheid van die sectoren. De Monitor Creatieve Industrie is een initiatief van Media Perspectives.

De cijfers in de Monitor Creatieve Industrie 2021 bieden een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Ze laten ook de eerste gevolgen van Covid zien. De creatieve industrie bestaat voor bijna 50% uit zzp’ers. Door de aard van de creatieve industrie zijn zowel de producten, als de mensen die in deze sector werken, kwetsbaar gebleken.

De belangrijkste conclusies:

 • Creatieve Industrie (en ICT) groeien harder dan gemiddeld (2,4% jaarlijks sinds 2010, 7.8% van alle banen, 20% van alle nieuwe banen, jaarlijks 3x zo hard als gemiddeld)
 • Communicatie blijft de grootste deelsector (ca 72 duizend banen), design groeit het hardst (12,2% per jaar)
 • Onze economie wordt steeds creatiever, aandeel creatieve professionals neemt toe (386 duizend banen, 450 duizend embedded, 4,1% van alle banen)
 • Creatieve industrie is kleinschalig (40 duizend zelfstandigen)
 • Banengroei vrijwel geheel bij zelfstandigen, bijna de helft van alle banen (maar groei vlakt af)
 • Aandeel creatieve bedrijven 16,1% van het totaal
 • Gemiddelde bedrijfsomvang 1,8 banen (tov 5 banen gemiddeld)
 • Media en entertainment creëert meeste waarde met minder banen
 • Amsterdam grootste creatieve cluster met 18,5 duizend banen, creatieve industrie groeit minder in procenten in Amsterdam en Hilversum dan steden met minder specialisatie

Doordat gebruik kon worden gemaakt van aanvullende datasets over heel 2020 worden ook de eerste coronaeffecten zichtbaar:

 • Creatieve industrie onevenredig hard getroffen (totale economie -3,8%, creatieve industrie -25,4%, kunsten/erfgoed -60%)
 • Verdienvermogen creatieve industrie in 2020 hard onderuit
 • Afzet goederen en diensten dramatisch gekrompen (942 miljoen euro, AV-sector op een na zwaarst getroffen)
 • Relatief veel ontslagen in de creatieve industrie (vooral Q2 en Q4 2020)
 • Krimp onderlinge leveringen tast ecosysteem aan (av -19,5%)

Meer informatie
Voor de presentatie door onderzoeker Paul Rutte: klik hier
Voor het gehele onderzoek: klik hier

Tags: