NIEUWS

PPS-project NEW CANTERBURY TALES is van start gegaan

CLICKNL versterkt publiek/private samenwerking in onderzoek en innovatie voor de creatieve industrie met PPS-toeslag. Deze kunnen we opsplitsen in PPS-projecttoeslag en PPS-programmatoeslag. De PPS-programmatoeslag aanvraag voor het onderzoek 'New Canterbury Tales' is eerder gehonoreerd, en het onderzoek is ondertussen van start gegaan. Avans is de penvoerder van dit onderzoeksproject. Hoofdonderzoeker Nina Kramer geeft meer informatie en een statusupdate omtrent het project.

 • Maak kennis met het onderzoek

  Dit onderzoek focust op het inzetten van immersive storytelling om te komen tot nieuwe gezamenlijke beelden (visies) voor een duurzame leefomgeving en veerkrachtige community vorming. Hoe kunnen specifieke media en contexten hierbij worden ingezet om het publiek te bereiken en de gewenste uitwisseling bevorderen?

 • NEW CANTERBURY TALES

"De deuren van het Mapping Center schuiven open en ik word begroet door Mc Cass, onze altijd vriendelijke Mapping Center Computer Assistant. Ik volg hem naar de centrale cartografische ruimte, waar een enorme representatie van de stad New Canterbury staat. Een combinatie van 3D-geprinte gebouwen, parken en landschappen, gelaagd met Augmented Reality representaties van allerlei gegevens. Ik vraag Mc Cass me te laten zien hoe de stad zich vandaag voelt; zijn we gelukkig?"

 • Morvyn
 • Het verhaal hierboven is een deel van het verhaal van Morvyn, een fictieve stadsadviseur die leeft in het jaar 2070. Dit verhaal is gebaseerd op een interview met Perica Savanovic, in zijn functie als lector voor het Avans Lectoraat Gebouwde Omgeving. Hij was één van de acht lectoren die Nina Kramer heeft geïnterviewd voor het project 'New Canterbury Tales'. Alle interviews richten zich op het vooruitkijken naar 2070. Trends voor specifieke vakgebieden worden vertaald naar personages met hun eigen verhalen.

  • Afbeelding: het personage Morvyn

Langzaam groeide The New Canterbury Tales uit tot veel meer dan alleen een verzameling verhalen: het werd een onderzoeksproject gefinancierd door CLICKNL.

Het onderzoeksproject
Het onderzoek van The New Canterbury Tales richt zich op de verbeelding van verschillende perspectieven in de gebouwde omgeving op dit dagelijkse bestaan in de toekomst (rond 2070), net zoals de originele 'The Canterbury Tales' perspectieven beschreven op het dagelijks bestaan in de 14e eeuw. Door het publiek via immersive storytelling onder te dompelen in die verbeeldingen, kunnen we van daaruit gezamenlijk nieuwe visies op die niet nabije toekomst ontwikkelen. Het “The New Canterbury Tales” project richt zich nadrukkelijk op het ontwerpen MET mensen in plaats van het ontwerpen VOOR mensen. En met name de dialoog over wat wel en niet gewenst is. Het gaat niet over de vraag wat volgens de ontwerper of beleidsmaker gewenst is, maar juist over die dialoog tussen de gebruiker (van de toekomst).'

 • New Canterbury 1
 • New Canterbury 2
 • New Canterbury 3

Waarom dit project?
We hebben te maken met grote transities zoals klimaatadaptatie en energie- en materiaaltransities. Onze gebouwde omgeving moet bestand zijn tegen uitdagingen. Het gebruik van ontwerpmethodieken biedt handvatten om de complexiteit van deze opgaven te omarmen en met meer kans op succes te benaderen. Vanuit de ontwerppraktijk, ook in de gebouwde omgeving, is gebruikersonderzoek een veelgebruikte aanpak om meer grip te krijgen op de invloed van ontwerpbeslissingen op de gebruiker/burger. Daarnaast is co-creatie een aanpak om de gebruiker/burger te betrekken bij het ontwerpproces zelf.

Als we echter verder in de toekomst kijken, bestaat die gebruiker nog niet. Het project The New Canterbury Tales wil onderzoeken hoe we via storytelling de verbeelding van het publiek, belanghebbenden en ontwerpers kunnen aanspreken. En hoe we deze verbeelding kunnen gebruiken voor deze gebruikersparticipatie, waarbij we tegelijkertijd werken aan mogelijke verbeteringen. Zo krijgt de ontwerper meer grip op de gevolgen van (ontwerp)beslissingen die nu genomen worden, voor de burgers van de toekomst.

 • Project partners

  Stichting KOP • Stedelijk Museum Breda • ARU Cambridge School of Art • Zerow • AVANS Lectoraat Gebouwde Omgeving • AVANS Zorg rond het Levenseinde • AVANS Lectoraat Situated Art & Design

 • Samenwerken

Door dit te doen met een gezamenlijke, grote groep burgers, helpen we mensen hun creatieve vermogens te ontsluiten om zo te komen tot grootse ideeën

Antoin Linssen - Zerow: "Mensen zijn goede probleemoplossers bij uitdagingen op korte termijn. Maar we missen verbeelding en probleemoplossende vaardigheden om grote uitdagingen op te lossen. Bijvoorbeeld klimaatverandering is een grote uitdaging van onze tijd.

Als Zerow -waar we speelse interventies creëren om menselijk gedrag aan te passen in het maken van de beste keuzes voor een gezondere planeet- ben ik er trots op dat ik me bij dit onderzoeksproject heb aangesloten. Binnen dit project zijn we van plan om de menselijke verbeeldingskracht te vergroten om mogelijke stedelijke toekomsten rond het jaar 2070 te creëren. Door dit te doen met een gezamenlijke, grote groep burgers, helpen we mensen hun creatieve vermogens te ontsluiten om zo te komen tot grootse ideeën waar we normaal gesproken niet aan gedacht zouden hebben."

Afbakening
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het verkleinen van het zeer brede terrein van dit onderzoek. Er is besloten te richten op twee hoofdzaken:

 • Compassievolle gemeenschappen
 • Leven met de natuur

Beide kwesties beïnvloeden de manier waarop we moeten denken over, en bouwen aan, de omgeving waarin we leven. Deze kwesties hebben een grote impact op het ontwerpen van steden voor nu en de toekomst.


Bron: online magazine Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht Avans Hogeschool

Beelden gemaakt in kader van project met AI image generator Midjourney, portret Morvyn gemaakt met Meta Human'