Open Calls Nationale Wetenschapsagenda

De NWO Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is tot stand gekomen door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact te zorgen.

De behoefte aan een structurele versterking van de verbinding tussen wetenschap en samenleving wordt breed gevoeld. Het onderzoek binnen de Nationale Wetenschapsagenda geeft hieraan invulling door het:

  • stimuleren van wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke verandering;
  • bevorderen van kennisontwikkeling en -deling via interdisciplinaire en kennisketenbrede (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek) samenwerking;
  • proactief betrekken van de samenleving en maatschappelijke partners bij het formuleren, opzetten en uitvoeren van onderzoek.

De dialoog tussen wetenschap en samenleving wordt verder versterkt door gerichte communicatie- en outreach activiteiten en door het actief betrekken van burgers bij wetenschap en onderzoek, onder andere door citizen science.

Daarnaast draagt het programma zorg voor de duurzaamheid en vernieuwing van routes en netwerken (zie ‘Vragen en routes’ hierboven).

Open calls
Op dit moment staan meerdere NWO calls open binnen de NWA die interessant zijn voor de creatieve industrie. Bekijk ze hieronder:

Voor meer informatie over de Nationale Wetenschapsagenda, kijk op de website van NWO

Tags: