Open Call: preventie in transitie

De oproep richt zich op het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid door een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. We vragen gezondheids- en sociale wetenschappers om nieuwe samenwerkingen te starten met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen.

Doel subsidieoproep
Het doel van deze subsidieoproep is bevordering van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid van burgers, door het versterken van een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. Om veerkracht effectief te bevorderen is het belangrijk dat naar alle complexe facetten gerelateerd aan gezondheid wordt gekeken. ZonMw wil dit stimuleren door het genereren van innovatieve kennis over de inzet van preventie in ons gezondheidssysteem met behulp van complexiteitsbenaderingen. Het onderzoek moet bijdragen aan een brede, dynamische en adaptieve inzet van preventie waarbij individuele behoeftes centraal staan en complexe interacties met de context worden meegenomen.

Wat kan worden aangevraagd?
ZonMw wil met deze subsidieoproep een stap verder zetten dan een integrale aanpak. Dit kan door beter aan te sluiten bij complexe onderliggende dynamieken van gezondheid.

Wie kan aanvragen?
Een aanvraag kan worden ingediend door een consortium dat bestaat uit één of meer onderzoeksorganisaties en relevante stakeholders.

  • De hoofdaanvrager dient een Nederlandse onderzoeksorganisatie te zijn.
  • Stakeholders dienen mee te werken aan het project, maar hoeven niet altijd in het consortium te worden opgenomen

Budget
Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- subsidie worden aangevraagd voor maximaal 48 maanden.

Aanvraag indienen
Je kunt tot 2 december 2021, 14:00 je subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Meer info en dien je aanvraag in

Tags: