Ontwikkel mee op het slimme lichtgrid in Eindhoven

5 juli | 15.00-17.00 | Dutch Design Foundation

Hoe kan een slim lichtgrid bijdragen aan de verbetering van leefbaarheid van de stad? Het aanbrengen van slimme en duurzame verlichting ligt voor de hand, maar deze nieuwe infrastructuur biedt ook kansen voor toepassingen die we nu nog niet kunnen bedenken. De gemeente Eindhoven nodigt de creatieve industrie uit om de kansen en mogelijkheden hiervoor te verkennen en uit te proberen.

Slim lichtgrid


Het vervangen van de huidige verlichting door ‘connected LED’-verlichting is een eerste versie van het slim lichtgrid. Een consortium van Philips/Heijmans heeft de opdracht dit lichtgrid te realiseren en open te stellen als ‘drager’ voor nieuwe diensten. Het netwerk van openbare verlichtingspunten wordt zo klaargemaakt voor de toekomst. Wat er straks allemaal op kan gebeuren wil de gemeente Eindhoven met bewoners, ondernemers het consortium en de creatieve industrie uitzoeken. Er wordt in vijf proefgebieden gestart met het vervangen van verouderde openbare verlichting. De proefgebieden zijn de woonwijken Woenselse Heide (West), de Schrijversbuurt en Gijzenrooi en twee wegen: tracé de Ring en tracé Eisenhouwerlaan/John F. Kennedylaan. In de proefgebieden worden oplossingen getest die de leefbaarheid van de omgeving verbeteren.

Ambitie, geen opdracht

De gemeente Eindhoven schrijft geen opdracht of challenge uit om diensten op het lichtgrid te ontwikkelen. Het is een uitnodiging om ideeën te ontwikkelen en te testen. Het gaat Eindhoven om de meerwaarde van samenwerken en het aanbieden van een experimenteer-omgeving. De gemeente zet in op duurzame, vruchtbare relaties met de creatieve industrie, waarbij deze voor zichzelf nieuwe verdienmodellen kan ontwikkelen en realiseren.

Experiment

Eindhoven gaat een experiment aan dat ongekend is in Europa. Veel Europese steden kijken mee. Het consortium Philips/Heijmans organiseert in september een bootcamp waar ideeën ontwikkeld en samenwerking gezocht kan worden. Een selectie van de ideeën wordt met de bewoners en belanghebbenden in de wijk gemaakt, uitgewerkt en gerealiseerd in Woenselse Heide, het eerste proefgebied.

Informatiebijeenkomst

CLICKNL organiseert op 5 juli samen met Philips/Heijmans, de Gemeente Eindhoven en TU/e een informatiebijeenkomst in Eindhoven waarin het slimme lichtgrid en de projectspelregels worden uitgelegd en eerste kansen en opties worden verkend als voorbereiding op de bootcamp. Schrijf je in voor de informatiebijeenkomst door te mailen naar events@clicknl.nl.

Meer informatie over het project kun je hier vinden. Voor vragen kun je bellen met Rolinka Kattouw, creative producer CLICKNL, tel 06 51 28 6600.

Tags: