Officiële overhandiging Key Enabling Methodologies agenda (KEM-agenda) aan minister Adriaansens (minister van Economische Zaken en Klimaat)

-De KEM-agenda is vanaf nu online te lezen via www.clicknl.nl/kems-

Op 13 juni 2024 werd de KEM-agenda (agenda Key Enabling Methodologies), onderdeel van de Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen 2024-2027 (KIA MV), in een officieel moment overhandigd aan minister Adriaansens, van Economische Zaken en Klimaat. Dit gaf het officiële startschot voor het publiekelijk beschikbaar stellen van de agenda. De agenda is een onmisbaar instrument voor onderzoekers, beleidsmakers en toepassers die werken aan transitievraagstukken. Het biedt een uitgebreid overzicht van essentiële methoden en werkwijzen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, en wijst de weg naar het benodigde onderzoek voor de komende jaren. Lees de agenda en zet de eerste stap naar effectieve en innovatieve oplossingen.

In het bijzijn van Paul Hekkert (TU Delft, Topsector Creatieve Industrie), Jann de Waal (Topsector Creatieve Industrie), Mariska van der Giessen (Regieorgaan SIA), Anne Fleur van Veenstra (TNO), Barbara Oomen (hbo-thematafel Maatschappelijk Verdienvermogen) en Martijn Arnoldus (CLICKNL) ontving minister Adriaansens, van Economische Zaken en Klimaat de KEM-agenda. Deze is het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met meer dan 50 experts uit het veld herzien, en biedt richting voor het benodigde onderzoek naar Key Enabling Methodologies (KEM's). Deze methoden, strategieën, werkwijzen en tools zijn essentieel voor creatieve professionals en onderzoekers bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en transities. Inhoudelijk gaat de onderzoeksagenda (KEM-agenda) dieper in op de (groepen) methoden en het verdere onderzoek dat hiervoor nodig is.

Uniek in Nederland
Sinds een aantal jaren kennen we in Nederland voor de KEM’s een speciale onderzoeksagenda. Die is onderdeel van het Nederlandse, op maatschappelijke missies en topsectoren gerichte innovatiebeleid. Met deze agenda en de nationale KEM-strategie pakt Nederland een unieke positie; internationaal bestaan zulke strategieën niet. De term 'key enabling methodologies' is, hoewel Engelstalig, een Nederlandse vinding, die overigens geleidelijk aan zijn weg naar het buitenland vindt.

Key Enabling Methodologies
Onze samenleving staat voor verschillende grote maatschappelijke en transitie vraagstukken. Hoe creëren we bijvoorbeeld een gezondere leefomgeving en bouwen we aan herstel van de natuur? Hoe maken we zorg beter betaalbaar en tegelijkertijd meer menselijk? Verandering is nodig om onze wereld socialer en duurzamer te maken, en die verandering moeten we zelf in gang zetten. Dit doen we door innovaties en interventies te ontwikkelen die ons anders helpen kijken, denken en doen, en die onze leefwereld helpen vormgeven.

KEM's spelen een sleutelrol in dit proces. Het zijn (ontwerp)methoden die professionals een effectieve en gerichte aanpak bieden bij het ontwikkelen van innovaties en interventies. Zo dragen KEM's bij aan het teweegbrengen van de benodigde veranderingen.

Bekijk de KEM-agenda

Tags: