NWO-financiering voor vijftien consortia vanuit Creatieve Industrie - KIEM

NWO heeft vijftien projecten gehonoreerd in het programma Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM). Met een KIEM-beurs van €15.000 kunnen onderzoekers een samenwerkingsverband opzetten tussen kennisinstellingen en private partijen.

De projecten dragen bij aan de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van CLICKNL en aan de kennisbasis van de creatieve industrie. De volgende consortia hebben financiering ontvangen (op alfabetische volgorde van de hoofdaanvrager):

Building high performing and happy teams using sensor-based social analytics (HIHAT)

Dr. Martin Atzmueller, dr. Travis Wiltshire, beide UvT

Gelukkige teams presteren beter, een win-win situatie. De communicatie dynamiek die leidt tot dit succes is tot op heden echter ongrijpbaar. Met sensor-based social analytics zullen wij deze dynamiek meetbaar en transparant maken, de onderliggende factoren vaststellen die leiden tot optimalecommunicatie, en dit bruikbaar en inzichtelijk maken voor iedereen.

Consortiumpartner: Bricklayers

Handling Online Complaint Conversations on Social Media

Dr. Banu Aysolmaz UM, dr. Deniz Iren OU

In het huidige tijdperk van verbondenheid uiten klanten hun klachten over producten/diensten op sociale media. Deze klachtengesprekken zijn voor iedereen beschikbaar. We willen inzicht krijgen in de veranderende aard van klachtengesprekken en hoe de klanttevredenheid kan worden verbeterd in deze nieuwe instellingen, door een theoretische lens te combineren met data science-tools.

Consortiumpartner: DHL Finance Services

Waarde co-creatie in circulaire ontwerpprocessen

Dr. ir. Marina Bos-de Vos TUD, dr. Ellen Loots EUR

Dit project verkent de uitdagingen en kansen voor gezamenlijke waardecreatie in circulaire projecten met een focus op de rol van de ontwerper. We kijken wat er geleerd kan worden van de ervaringen van koplopers en hoe ontwerpers en cultureel ondernemers in het onderwijs klaargestoomd kunnen worden voor de circulaire toekomst.

Consortiumpartners: Hub Holland, Het Nieuwe Instituut, Partners For Innovation, Reversed Concepts

Circularcity

Dr. arch. Roberto Cavallo TUD, dr. ir. David Peck TUD
Dit onderzoek zal omvatten de raadpleging van architectuurarchieven, literatuuronderzoek en interviews met architecten. De uitkomsten zullen zijn een online open-access publicatie, een online database en een symposium.

Consortiumpartner: Space & Matter

Mapping social innovation and collaboration in housing - CO-LAB MAPPING

Dr. Darinka Czischke TUD

Onder architecten, onderzoekers en burgers groeit de belangstelling voor collectieve woningbouw (CW). Data over CW is momenteel echter verspreid over nationale en regionale niveaus. Het CO-LAB MAPPING project richt zich op het ondersteunen en opschalen van innovatieve CW middels een uniforme database en digitale kaart van bestaande projecten in Europa.

Consortiumpartner: urbaMonde

Predicting Adoption Choices Using Choice Probability Elicitation

Dr. Keyvan Dehmamy RUG

In ons project zoeken wij naar verbetermogelijkheden voor conjoint analyses en de besluiten die met deze technieken worden genomen in de gezondheidszorg, voedselindustrie, energiemarkt, mobiliteitsmarkt, retail en media- en entertainmentindustrie. Wij doen dit door het beoordelen van de onzekerheid in conjoint-keuzes en door het ontwikkelen van overeenkomstige voorspellingstechnieken.

Consortiumpartners: Goethe-Universität Frankfurt am Mainz, University of Chicago, bms – Gesellschaft für International Industriemarktforschung, Beratung & Schulung

Smartification of audience experience: Design and implementation practices around co-design and application of data and AI into content experience for creative industries.

Dr. Izebela Derda EUR, dr. Pedro Russo LEI

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in ontwerp- en implementatie-praktijken rond co-design en toepassing van data en AI in inhoudelijke ervaring voor creatieve industrieën.

Consortiumpartner: Science Now

Intelligent Promo Generation

Dr. Seyran Khademi TUD

Het maken van promos en trailers is erg arbeidsintensief, vooral als het gaat om gepersonalizeerde promos. Automatische, intelligente productie van promos is een veelbelovende richting om deze kosten sterk te reduceren.

Consortiumpartners: RTL NL, VU

Art as work: Understanding trajectories of nascent cultural entrepreneurs

Dr. Thijs Lijster, RUG

De steden waarin we leven zijn van invloed op de manier waarop we de wereld ervaren. Wie bepaalt of zou moeten bepalen hoe ze eruit zien? Dit project onderzoekt de manieren waarop, en maatstaven waarmee, stadsbewoners samen met architecten en beleidsmakers het karakter en gezicht van hun stad kunnen bepalen.

Consortiumpartners: De Unie Architecten, Hanzehogeschool Groningen, Atelier Stadsbouwmeester Groningen

Crowdsourcing Cultural Heritage

Dr. Tino Mager, dr. Ronald Siebes, beide TUD

Water gerelateerd monumentaal erfgoed zegt veel over de veranderingen in het gebruik van landschap en effecten van het klimaat. Dit project probeert het Nederlands publiek te stimuleren hun eigen data (historische foto’s en ervaringen) te verstrekken en andere te verrijken via een innovatieve crowdsourcing platform.

Consortiumpartner: ICOMOS

Building the Common City. The Urban Experience Between Aesthetics and Politics

Dr. Rebecca Price, Prof. dr. Jeroen van Erp, beide TUD

Reductie van stille gevolgen van ‘Urban heatwaves’ vraagt om oplossingen die door diverse partijen gecreëerd worden. Het consortium ontwikkelt hiervoor een initiële aanpak, die richting geeft aan de samenstelling van consortium en een basis vormt voor gezamenlijke ontwerpprocessen die leiden tot oplossingen welke de ongewenste gevolgen van ‘Urban Heatwaves beperken.

Consortiumpartner: Het Nederlandse Rode Kruis

Smart Office for Promoting Healthy Behaviors in the Work Routine

Dr. Xipei Ren TUE

Dit project is gemotiveerd door de wens om kantoormedewerkers te helpen voorkomen dat ongezond gedrag op het werk toeneemt. Er zal een slim kantoor worden ontwikkeld om contextuele informatie en gedragsgegevens te verzamelen en deze te gebruiken om gezondheidsinterventies af te leiden. Het uiteindelijke doel is om gezondheidsbevorderende activiteiten te combineren in werkroutines om gezonde werkstijlen te bevorderen.

Consortiumpartner: Imec

Viable business model design for networked and project-focused creatives using a novel configurational approach

Dr. Armand Smits, dr. Rick Aalbers, beide RU

Creatief werk wordt steeds vaker uitgevoerd in netwerken en inter-organisatorische projecten. Voor creatieve bedrijven en zelfstandigen is het cruciaal hier levensvatbare bedrijfsmodellen voor te ontwikkelen. Op basis van een nieuwe configurationele benadering en Onderzoek onder architecten en andere creatieven ontwikkelt dit project hier passende richtlijnen voor.

Consortiumparterns: BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Mulder Projectmanagement, Greenhouse Group

Initiating a multi-party collaboration for adaption and resilience to urban heatwaves

Dr. Sara Strandvad, RUG

De creatieve industrie bevordert innovatie en sociaal-economische groei. De arbeidsomstandigheden in deze sector zijn echter vaak slecht. Daarom onderzoekt dit project hoe beginnende culturele ondernemers hun bedrijf opzetten. Wat werkt goed en waarom mislukt het vaak? Zo kunnen voor het eerst loopbaanstrategieën gebaseerd op onderzoek op de werkvloer ontwikkeld worden.

Consortiumpartner: Cultuur+Ondernemen

Diving into sustainability: Using virtual reality as a learning platform to promote sustainable behaviour

Dr. Hande Sungur UvA, dr. Guido van Koningsbruggen VU, dr. Tilo Hartmann VU

In een meeslepende en interactieve virtual reality omgeving duiken mensen de oceaan in. Zo ondervinden zij aan den lijve de impact van plasticvervuiling op het leven in de oceaan en worden zij op een innovatieve manier aangezet tot duurzaam gedrag.

Consortiumpartners: WeMakeVR, Amsterdam Sustainability Institute, A Broader Mind Initiative

Discovering the determinants of intellectual curiosity in the “over-the-top” industry

Dr. Angelo Tomaselli UvA

Online videostreaming is een stijgende trend. Dit project laat zien welke videoelementen (bv. beeldvorming, achtergrondmuziek, voorwerpen) intellectuele nieuwsgierigheid van gebruikers activeert (bv. over cultuur, geschiedenis en gebruiken van een regio). Resultaten bieden inzicht in de voorkeuren van gebruikers(groepen), kansen interactieve-video te genereren en de culturele kennis van gebruikers te vergroten.

Consortiumpartner: Genoma Films

Bron: NWO

Tags: