Nieuwe indieningsronde KIEM GoCI: mei 2021

De KIEM GoCI regeling subsidieert en faciliteert éénjarig verkennend en/of praktijkgericht onderzoek van hogescholen, universiteiten of andere kennisinstellingen naar onderwerpen binnen de creatieve industrie. De KIEM GoCI regeling heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen. Het indienen van de aanvraag en de beoordeling loopt via Regieorgaan SIA. De tweede indieningsronde sluit 18 mei 2021.

Financiering van onderzoek
Ben je onderzoeker bij een hogeschool, universiteit of overige kennisinstelling, dan kun je aanvragen indienen via de website van Regieorgaan SIA. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000.

Innovatieprogramma
Parralel aan KIEM GoCI loopt het innovatieprogramma GoCI. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van CLICKNL, Topsector Creatieve Industrie en Regieorgaan SIA. Het programmabureau GoCI ondersteunt mkb-ondernemingen in de creatieve industrie. Het doel is om innovatie binnen de creatieve industrie te versterken en te versnellen. Dit om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen uit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Indienmomenten
Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Op de website van Regieorgaan SIA vind je verschillende indienmomenten. Dit zijn de data waarop Regieorgaan SIA alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling neemt.

  • 2e indieningsronde: 18 mei 2021
  • 3e indieningsronde: 30 november 2021

Aanvraag voorbereiden
Wil je een aanvraag indienen? Dan adviseren wij om eerst contact op te nemen met het programmabureau GoCI om op hoofdlijnen het projectvoorstel te bespreken. Het bureau adviseert daar waar kan over mogelijke consortiumvorming, financiering en vermarkting.

Meer over de KIEM GoCI via de website van Regieorgaan SIA.
Stel je innovatievragen via programma GoCI.

Tags: