MIT-regeling 2018

Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de zogenaamde MIT-regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

Op 2 juli is de tender voor R&D-samenwerkingsprojecten geopend. Hij sluit op 6 september om 17.00 uur. RVO handelt Research & Development (R&D)-aanvragen af volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, worden beoordeeld en gerangschikt.

Kennisvouchers
De MIT-regeling is op 17 april 2018 geopend voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers; een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Voor beide instrumenten geldt het First Come, First Served-principe. Op de website van de RVO kun je de actuele stand van zaken bekijken wat betreft de beschikbare budgetten. Op 12 juni 2018 was er nog voldoende budgetruimte om aanvragen in te dienen voor kennisvouchers. Indienen kan nog tot 6 september 2018, 17.00 uur.

Op de MIT-regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als je voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

Wijzigingen MIT 2018
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn:

 • Innovatieadviesprojecten zijn komen te vervallen.
 • R&D-samenwerkingsprojecten (groot) worden overal aangeboden.
 • De loketwijzer is aangepast met de meest actuele informatie voor 2018.
  Bekijk ook dit document over de MIT-2018 voor de Creatieve Industrie.

Tips voor een grotere slaagkans

 • Dien op tijd in, op de openingsdag zelf.
 • Laat je projectidee (vooraf) toetsen.
 • Doorloop altijd eerst de loketwijzer om het juiste loket te vinden.
 • Gebruik de projecttemplates op de website van RVO.
  Meer weten? Kijk op de website van RVO.

Inspiratie opdoen
Wil je lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen op deze website. Of lees het boekje 'MKB innoveert' van RVO, waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken.

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Tags: