Interview met de winnaars van de tweede call Fieldlab Virtual Worlds

Op donderdag 28 juni heeft een driekoppige jury, Benjamin de Wit, Annelies Termeer en Irmgard Noordhoek, bepaald welke drie projecten uit de tweede call van het Fieldlab Virtual World gehonoreerd worden. Media Perspectives sprak met de winnaars en vroegen hen om hun project nader toe te lichten. Ook vroegen we de jury om feedback.

De verhalen van de 80-jarige oorlog in Augmented Reality
Een project van: Erfgoed ‘s-Hertogenbosch, Sint Lucas en Wij Doen Dingen.

Embedded content: https://www.youtube.com/watch?v=R9h5V0VnTGg&feature=youtu.be

450 jaar geleden barstte de uiteindelijk 80 jaar durende oorlog los. Het is een verhaal van oorlog, onderdrukking, vluchtelingen en migratiestromen. Gekoppeld aan de route Linie 1629 zullen de verhalen van vriend en vijand verteld worden via Augmented Reality.

MG 6045
© Maarten Brinkerink

“Het voelt als een heel logische toepassing van AR”, zegt de jury. Het concept zelf, geschiedenis zichtbaar maken op locatie, voelt niet heel vernieuwend en al bijna als een standaard concept. Maar tegelijkertijd wordt er juist een stap gezet van het al bekende naar digitale vernieuwing die waarschijnlijk straks door een breder publiek wordt omarmd. Er zijn heldere realistische keuzes gemaakt in de aanpak van het project (pilotfase), inhoud (ooggetuigenverslagen) en doelgroep (de snackers).

100 jaar Vrouwenkiesrecht in Virtual Reality
Een project van: Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Justin Zijlstra, Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Embedded content: https://www.youtube.com/watch?v=O4FJUWb-4KQ&feature=youtu.be

De herdenking van 100 jaar Vrouwenkiesrecht in 2019 is een reden tot feest en bezinning en bewustwording. De bezoeker kan via een ‘Toeristenkijker’ de ervaring beleven, met deze kijker kan de gebruiker regelrecht in het verleden kijken en zich tussen de demonstraties voor het vrouwenkiesrecht begeven.

MG 6015
© Maarten Brinkerink

De jury vindt dit een relatief eenvoudig en daardoor realiseerbaar idee met de benadering van een brede doelgroep (via OBA). Zij vinden het inzichtelijk maken van dit onderwerp via animatie en beleving, meer dan alleen archiefmateriaal, een mooi aanvullende uitdaging.

In een draaimolen de magie van film ontdekken in Augmented Reality
Een project van: Eye Filmmuseum en DROPSTUFF MEDIA.

Embedded content: https://www.youtube.com/watch?v=LO0da2oMD5E&feature=youtu.be

Een voorloper van de film is de zoötroop, een ronddraaiende trommel waarbinnen een strook met losse afbeeldingen tot leven komt. Carnaval de Moutons is een voorstel om te experimenteren met de verbinding tussen fysieke, analoge en virtuele werkelijkheden. Via een Augmented Reality-bril, zittend op een schaap in een draaimolen, willen zij aan deze oudste vorm van bewegend beeld een virtuele laag toevoegen.

MG 6021
© Maarten Brinkerink

Creatief gezien vindt de jury dit een goed idee dat ook realiseerbaar is. Ook zonder de AR-laag lijkt het hen al een spannende ervaring. Voor het bereiken van een breder publiek geven zij de tip om ook gebruik te maken van andere dan de genoemde contexten.