Fieldlab Evenementen - Bouwstenen & onderzoeksvragen opgesteld

Vanuit de evenementensector is in samenwerking met de overheid Fieldlab Evenementen tot stand gekomen. Het doel van Fieldlab Evenementen is om gevalideerde bouwstenen te ontwikkelen als bewijslast van de veilige en betrouwbare aanpak, in co-creatie met bedrijven, overheden, wetenschap, belangenorganisaties en publiek. Op basis van de Customer Journey van bezoekers van evenementen, werden de bouwstenen en de bijbehorende onderzoeksvragen opgesteld. De maatregelen die hierop gebaseerd worden moeten uiteindelijk leiden tot de gewenste resultaten.

De bouwstenen zijn gebaseerd op de customer journey van bezoekers van evenementen. Als geen ander zijn we in staat om deze in een gecontroleerde omgeving te plaatsen. Van aanschaf van een ticket, tijdens het evenement zelf, tot de reis naar huis en eventueel de periode daarna.

Risicobeheer model
De overkoepelende gedachte is om de bouwstenen terug te herleiden naar een Risicobeheersingsmodel. Door het samenbrengen van bouwstenen ontstaat een stapeling van risicobeheersende maatregelen waarmee een verantwoorde evenementomgeving ontstaat. Het gevolg is een mogelijk toetsingsinstrument voor overheid, regionale en lokale vergunningverleners.

Vraag:
• Welke weging kunnen we toekennen aan een individuele bouwsteen?
• Welke weging kunnen we geven aan gestapelde bouwstenen?

Bouwstenen
De volgende bouwstenen zijn bepaald:
• Gedrag
• Triage, Tracken & Tracen
• Luchtkwaliteit
• Dynamiek
• Persoonlijke maatregelen
• Oppervlakte hygiëne
• Kwetsbare groepen

Aan de bouwstenen zijn de onderzoeksvragen gekoppeld. Tevens worden de wetenschappers gekoppeld die de onderzoeksresultaten wetenschappelijk kunnen valideren.

Onderzoeksvragen
Gedrag
Op welke wijze kunnen wij het gedrag beïnvloeden van onze bezoekers?

Triage, Tracken & Tracen
Welke oplossingen zijn er om te voorkomen dat besmette personen het evenement bezoeken? Hoe kunnen we de test vooraf laten plaats vinden, is het mogelijk ter plaatse te testen en kunnen we eventueel achteraf makkelijk de contacthistorie achterhalen?

Luchtkwaliteit
Welke rol speelt de luchtkwaliteit, hoe kunnen we die beïnvloeden en welke rol spelen de omstandigheden van het evenement? Is het bijvoorbeeld indoor of outdoor, hoe is de luchtbehandeling geregeld.

Dynamiek
Welke rol speelt de dynamiek van het evenement in het verspreidingsgevaar? Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar contactduur en contactmomenten, maar ook of een evenement seated of non-seated is. Tevens is hier aandacht voor de invloed van bijvoorbeeld juichen en zingen door de bezoekers.

Persoonlijke maatregelen
Hoe dragen persoonlijke maatregelen bij aan een veilige omgeving en zijn hier extra oplossingen denkbaar en wenselijk? Bijvoorbeeld het gebruik van een mondkapje, handen wassen of het desinfecteren vallen hier onder.

Oppervlakte hygiëne
Welke rol speelt oppervlakte besmetting bij evenementen en hoe kunnen we de kans hierop minimaliseren? Wat kan er gedaan worden door middel van zaken als schoonmaak, UVC, desinfectie.

Kwetsbare groepen
Zijn er demografische verschillen in besmettingsrisico’s en hoe kunnen we deze onderscheiden bij evenementen? Speelt bijvoorbeeld leeftijd een rol of is het evenement gericht op bepaalde groepen.

Lees meer op de website van het fieldlab

Tags: