FieldLab: VirtualWorlds - VR Days

Dit zijn de zes geselecteerde projecten

Tot 20 oktober jl. stond er een call open voor projecten die de meerwaarde van VR/AR-toepassingen in een culturele en educatieve context onderzoeken. Een aanvraag mocht worden ingediend door een erfgoedinstelling in samenwerking met een VR/AR/MR-maker. De voorselectie heeft inmiddels plaatsgevonden in de Coördinatiegroep FieldLab Virtual Worlds. De daaruit gekozen projecten mogen hun project pitchen in een zogenaamde ‘Dragon’s Den’ tijdens de VR Days Europe 2017 in Amsterdam. De Dragons’ Den (11:30-12:00 uur) vindt plaats tijdens de Museum Morning van de VR Days op vrijdag 27 oktober van 10:00 – 12:00 uur in de Kromhouthal zaal Break-out North.

Dragons’ Den jury
Tijdens een twee minuten durende pitch zullen de zes geselecteerden hun plannen voorstellen. Er zijn drie juryleden die bepalen welke projecten gehonoreerd worden:

  • Guido van Nispen is onafhankelijk toezichthouder en adviseur met meer dan 20 jaar ervaring als eind- en statutair verantwoordelijke directeur binnen de media, technologie en finance waaronder recentelijk de Nederlandse persbureaus ANP en Novum Nieuws. Hij is onder andere toezichthouder bij Triodos en Schouwburg Amstelveen en adviseert bij de Raad voor Cultuur en snelgroeiende startups en scaleups.

  • Dr. Licia Calvi is hoofddocent en onderzoeker aan de Academie voor Digitale Entertainment, aan NHTV in Breda. Ze geeft les in Interactivity en in Media Theory en experimenteert met diverse technologie (VR en AR, mixed media) in verschillende projecten (zoals het Van Gogh Brabant project en Van Gogh Oculus Rift project).

  • Geert Jan Strengholt is senior projectmanager bij VPRO.

Hieronder volgt op willekeurige volgorde een omschrijving van de zes projecten die zijn geselecteerd:

Route app Linie 1629: Het beleg van Den Bosch - Erfgoed ’s-Hertogenbosch en Wij Doen Dingen
's-Hertogenbosch vormt een belangrijke schakel in de strijd tussen Republiek der Verenigde Nederlanden en het koninkrijk Spanje, beter bekend als de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Het Spaanse bewind is niet verdreven in een brute veldslag, maar met innovatieve ingenieurskunst. Er wordt een linie van 48 kilometer lengte om de stad aangelegd. Er is op 9 juni 2017 en fietsroute over de Linie 1629 geopend met routeborden en een interactieve kaart. Nu is het idee om het unieke verhaal over vriend en vijand voor een breed publiek toegankelijk te maken door een beeldende vertaling te geven aan het onzichtbare verleden. Op één locatie zal de linie met AR worden uitgewerkt en op 14 andere locaties komen 2D-presentaties zoals video of afbeeldingen.

Tijdkijker 2.0 - Stichting Eindhoven Museum en Dutch Rose Media
Eindhoven Museum heeft in 2017 De Tijdkijker ontwikkeld. Dit is een unieke Virtual en Augmented Reality-tijdreis. Met AR/VR-brillen of via de AR-app worden bezoekers meegenomen op een tijdreis, verdeeld over negen binnen- en buitenlocaties in het preHistorisch Dorp. getoond. De ervaring leert nu dat een deel van de bezoekers tijdens de
‘filmed reality’ afhaakt omdat de film als te lang en weinig dynamisch wordt ervaren. AR/VR-belevingen moeten dus korter én afwisselender. Het huidige filmmateriaal leent zich daar slecht voor en is bovendien niet te editen, omdat het om 360◦ film gaat. Daarom zijn er voor het project Tijdkijker 2.0 drie nieuwe vormen van VR/AR uitgewerkt: Filmed reality met 2D green screen en animaties, AR-filters en een speurtocht.

Time Windows - Rijksmuseum van Oudheden, Allard Pierson Museum, Archeologisch Museum Haarlem en Novitas Heritage
De bovenstaande organisaties vinden dat de link tussen erfgoed en virtual worlds (VR/AR/MR) het beste gelegd kan worden via gamification. De deliverables zijn drie pop-up escape games, met immersieve virtual en augmented reality elementen. Deze pop-up games zullen in verschillende musea en erfgoedinstellingen ingezet worden om het verleden dichter bij de doelgroep te brengen. In de games zullen spelelementen in de fysieke ruimte worden gekoppeld aan puzzels in een virtuele ruimte.

Rembrandt Privé - Stadsarchief Amsterdam en Synergique
In het kader van het Rembrandtjaar in 2019, het 350ste sterfjaar van de grote meester, gaat het Stadsarchief Amsterdam een tentoonstelling maken over het privéleven van Rembrandt aan de hand van originele werken. Naast originele werken van Rembrandt wordt er gebruik gemaakt van audio en animatie en worden archiefstukken van visuele context voorzien. De tentoonstelling vertelt de verhalen van en over Rembrandt op een vernieuwende en verrassende wijze en brengt deze in een historisch-virtuele wereld in beeld. Met het gebruikt van Mixed Reality kan het Stadsarchief Amsterdam dé ideale Rembrandtexpositie maken, met het virtueel bruiklenen van echte Rembrandts en andere topstukken uit binnen- en buitenland die niet eerder samen te zien zijn geweest.

EQUES; Een virtuele tijdreis te paard over de beroemdste antieke snelweg - Allard Pierson Museum en Moobels en Geodan GO
Het Allard Pierson Museum gaat een tijdreis ontwikkelen over de Via Appia Antica, de oudste snelweg van Europa. Zittend op een paard reizen bezoekers 2000 jaar terug in de tijd naar de Via Appia Antica. Met behulp van integrale geo-belevingstechnologie zoals 3D/VR en 3D/audio worden bezoekers virtueel op de Via Appia geplaatst. Daar beleeft men hoe deze eerste ‘snelweg’ van Europa, waarlangs tal van grafmonumenten stonden, er in de Romeinse tijd zou hebben uitgezien en welke functies deze vroeger zou hebben gehad. De geo-beleving geeft de bezoeker mee dat archeologische reconstructies veranderlijk zijn en sterk onderhevig zijn aan tijd en interpretatie. Tijdens de tijdreis wordt de bezoeker onderdeel van het continuüm van veranderende perspectieven op het verleden en meegenomen in het denkproces van een archeoloog of historicus.

De Boijmans Expert Lens - Museum Boijmans van Beuningen en Studio Maslow
Museum Boijmans Van Beuningen en Studio Maslow bouwen samen de ‘Boijmans Expert Lens’, een unieke AR-toepassing op een hololens. Met behulp van een hololens kunnen bezoekers schilderijen onderzoeken en details bekijken om hen zo extra informatielagen van kunstwerken te laten ontdekken. De ‘Boijmans Expert Lens’ laat het publiek op een nieuwe manier naar kunst kijken: door de ogen van een kunstexpert. Alles wat gespecialiseerde kenners van het kunstwerk weten en kunnen met het werk, is nu ook voor de bezoeker op een aantrekkelijke manier binnen handbereik. Het Museum Boijmans maakt gebruik van de rijkdom aan informatie die al in het museum aanwezig is zoals kunsthistorisch- iconografisch- en materiaalonderzoek, restauratierapporten, röntgenfoto’s, infraroodopnames, etc. Ook produceren ze nieuwe content waarin wetenschappelijke informatie op een aantrekkelijke manier wordt aangeboden.

Tussen 13.00 tot 13.30 uur vindt de bekendmaking van de winnaars plaats in de zaal Yurt in de Kromhouthal. De juryvoorzitter loopt alle zes indieners langs en geeft feedback per voorstel.