Het laatste nieuws uit de sector

Corona en de creatieve industrie

De verspreiding van Coronavirus COVID-19 heeft ook gevolgen voor de creatieve industrie. CLICKNL probeert jullie hier zoveel mogelijk over te informeren en in te steunen. Bekijk hieronder de laatste berichten.

Houd ook het artikel van de Rijksoverheid met veelgestelde vragen over financiële maatregelen in de gaten.

25-3-2020
Uitkomst quickscan BNA: coronacrisis heeft grote impact op bureaus
De coronacrisis heeft, zoals verwacht, grote impact op architectenbureaus. Dat blijkt uit de quickscan die de BNA onder haar leden hield. De cijfers geven een zorgwekkend beeld. Op de langere termijn verwachten bureaus een daling van de omzet van gemiddeld 30%. Bureaus vrezen vooral dat opdrachtgevers geen werk meer kunnen of willen laten uitvoeren. De BNA doet dan ook een oproep aan overheden en opdrachtgevers om, vanuit wederzijds belang, plan- en bouwprocessen zo goed mogelijk gaande te houden. Lees meer


19-3-2020
KIVI ingenieurs helpen bij coronacrisis
De coronacrisis raakt de wereld en Nederland hard. Als de crisis nog een aantal weken voortduurt en verder uitgroeit, kunnen er tekorten gaan ontstaan. Daar kan de KIVI als vereniging met 18.000 leden mogelijk een belangrijk verschil maken. Je kunt je zelf ook aanmelden om te helpen. Lees meer


19-3-2020
Een bericht van BNA
De effecten van de maatregelen rondom de coronacrisis zijn voelbaar in de gehele samenleving en raken ondernemers en bedrijven in alle sectoren, ook in de architectenbranche. Zo blijkt uit een eerste tussenrapportage van de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2020 door onderzoeksbureau Panteia. Lees meer


17-3-2020
Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Lees meer


17-3-2020
Brief aan minister van OCW over steunpakket culturele en creatieve sector
Vanmiddag heeft Kunsten ’92 aan minister van Engelshoven van OCW een brief gestuurd, met daarin een eerste analyse en voorstel voor een aanpak voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De brief is in samenspraak met en namens een groot aantal organisaties opgesteld. Lees meer


17-3-2020
Lobby MKB Nederland
MKB-Nederland, waar de BNO namens de ontwerpsector bij is aangesloten, heeft in samenwerking met VNO/NCW een lobby ingezet om het kabinet te bewegen tot een pakket steunmaatregelen voor ondernemers. Lees meer


16-3-2020
Oproep BNO - ervaringen en vragen rond Coronavirus

De verspreiding van het Coronavirus heeft economische gevolgen voor alle branches en bedrijven, ook voor de ondernemingen en zelfstandigen in de creatieve sector. Wat zijn de economische gevolgen van het Coronavirus voor jouw bedrijf of praktijk? De BNO inventariseert de impact op de creatieve sector. Lees meer


16-3-2020
ECBN Survey - the impact of COVID-19

Het ECBN heeft een survey gemaakt waarmee ze de potentiele impact op de sector in de komende weken willen beoordelen. Op basis hiervan formuleren ze aanbevelingen. De resultaten worden in de nabije toekomst gepubliceerd. Lees meer


16-3-2020
Meldpunt ZZP'ers

De Kunstenbond is in gesprek met de overheid en met Kamerleden, om te kijken welke landelijke en gemeentelijke regelingen kunnen worden verruimd voor zzp'ers in de cultuursector. Ga naar de speciale pagina van de Kunstenbond om als ZZP'er in de creatieve sector jouw afzegging als gevolg van het Corona-virus te melden.


Meer info
Kijk voor meer info over COVID-19 ook op de website van MKB Nederland en het RIVM.

Tags:

  • Oproep BNO - ervaringen en vragen rond Coronavirus

  • ECBN Survey - the impact of COVID-19

  • Meldpunt Corona-annuleringen

  • Lever ook een bijdrage aan deze crisis

    KIVI ingenieurs helpen bij coronacrisis