Charge 2018 brengt creatieve mensen en ideeën samen voor de stad van de toekomst

Afgelopen donderdag 21 juni was het zover; CHARGE! In het Parool Theater in Amsterdam organiseerden we samen met het Amsterdam Creative Industries Network een middag vol inspiratie en informatie. Onderzoekers en ondernemers presenteerden nieuwe inzichten en voorbeelden, die metropolen in de toekomst leefbaarder, gezonder en duurzamer kunnen maken. De middag was verdeeld in twee thema’s: Energy & Behaviour en Smart Liveable Cities. Enkele take-aways!

Ruurd Priester (Hogeschool van Amsterdam) ging vooral in op de noodzaak van de energietransitie, waar hij Kate Raworths donuteconomie bij pakte, om vervolgens een pleidooi te houden voor het samenbrengen van de 1% ‘actieve aanpakkers’ uit verschillende groepen; de triple helix, maar ook de burger, de maatschappelijke instellingen en het mkb. Ook Jann de Waal (info.nl) en Carolien Gehrels (Arcadis) waren het daarmee eens: “Samenwerking tussen alle partijen is belangrijk, dan kom je sneller tot een succesvol resultaat.”

20180621-151807- 52A4622-┬®BibiVeth

Lastig, nieuw en onbekend
Wat uit de presentaties in het blok over Energy & Behaviour bleek, was dat de creatieve industrie hard nodig is wanneer het aankomt op het laten landen en omarmen van technologische oplossingen. Zo liet Sven Jense (The Climate Cleanup) een veelheid aan cases zien zoals een vliegtuighull van koolstof en een bouwsteen waarin CO2 gevangen zit, maar ook dat deze nog niet werden toegepast omdat het ‘lastig, nieuw en onbekend’ is. Eric Biermann (VanBerlo) sprak over ontwerp als hulp om consumenten van gedrag te laten veranderen, waarbij je hun (onbewuste) wensen direct vanaf het begin meeneemt in het ontwerpproces.

Goda Perlaviciute (Rijksuniversiteit Groningen) gaf de kritische noot dat innerlijke waarden een bepalende factor zijn bij het succes van ontwerp dat op gedragsverandering aanstuurt; iemand zonder sterke innerlijke waarde voor het milieu is makkelijker te beïnvloeden om zijn koffiebeker te recyclen dan iemand die voor zichzelf bepaald heeft dat hij het milieu minder belangrijk vindt. In een simpele test werd bij de eerste groep een toename van maar liefst 50% recycling geconstateerd, wanneer de koffiebekers een ‘natuurlijke’ uitstraling hadden in plaats van een moderne, mooie maar onnatuurlijke uitstraling.

20180621-152455- 52A4638-┬®BibiVeth

Inclusieve digitale stad
In het tweede blok, Smart Liveable Cities, pleitte Marleen Stikker (Waag) voor een inclusieve digitale stad met een op menselijkheid gerichte, open en transparante manier van datagebruik; ‘from Smart to Shared cities’. Gert Franke (CLEVER⁰FRANKE) gaf daarop voorbeelden van interactieve oplossingen voor de smart city waarmee bewoners meer onderdeel worden van de smart city, en Wouter Vos (KuiperCompagnons) kwam met visies op leefbare steden vanuit een stedenbouwkundigenperspectief.

Martijn de Waal (Hogeschool van Amsterdam) sprak over hoe te ontwerpen voor de smart liveable city – een complexe situatie, waarbij empathisch begrip voorop staat. Dat moet soms actief worden opgezocht, door bijvoorbeeld discussie uit te lokken aan de hand van games binnen de netwerken met verschillende soorten actoren. “Culturele waarden worden crucialer als we ze herkennen als drijvende factoren van wat we in de toekomst willen zijn,” stelden panelleden Carolien en Jann.

20180621-154804- 52A4674-┬®BibiVeth

De belangrijkste take-away? Annika Fulop, projectmanager van Bureau Marineterrein Amsterdam: “Wat ik vooral inspirerend vond is dat je elkaar niet als concurrent moet zien, maar dat je elkaar en elkaars kracht beter moet leren kennen. Dit soort events draagt daaraan bij.”

Campus Amsterdam
Als uitsmijter werd tijdens CHARGE Campus Amsterdam gelanceerd: het netwerk van innovatiedistricten, campussen en labs in de metropoolregio Amsterdam. Geleyn Meijer, Leo le Duc en Caroline Nevejan introduceerden dit initiatief. Een prachtig voorbeeld voor andere regio’s, als tool om samenwerking tussen partijen meer op te zoeken!

Fotografie: Bibi Veth