Advies topsectoren CI, Energie, ICT opgenomen in Klimaatakkoord

Het gezamenlijk advies ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ van de topsectoren Creatieve Industrie en Energie en team ICT aan Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad, is opgenomen in het Klimaatakkoord. ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ adviseert bij het realiseren van de klimaatuitdagingen de maatschappelijke veranderopgave, en daarmee de mens, centraal te stellen.

Het advies om de maatschappelijke kant mee te nemen, is meegenomen als sectoroverstijgende innovatieopgave in het akkoord. In de paragraaf ‘De innovatieagenda onder het Klimaatakkoord’ is te lezen: “De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie”. Een goede zaak, vindt ook Victor van der Chijs, voorzitter van de stuurgroep die achter het crossoveradvies zit: “Het meekrijgen van mensen is de grootste uitdaging. Ook sociale, niet-technologische innovaties zullen hierbij belangrijk zijn.”

Zet de Mens Centraal
De twee topsectoren en team ICT stellen in het advies dat het essentieel is om de behoefte, de leefwereld en het gedrag van de mens centraal te stellen en zo maatschappelijke trekkracht voor nieuwe oplossingen te genereren. Van der Chijs: “De transitie zal een andere leefstijl van ons vragen, waarbij wonen en mobiliteit er anders uit gaan zien en circulair ontwerp van systemen en producten standaard zal zijn. Het advies richt zich op een verandering in onze houding, de inrichting van het systeem en op het ontwerp van producten en diensten.“

Programma
Het advies kent twee routes. De eerste route richt zich op de korte-termijnaanpak om huidige oplossingen meer gedragen te maken en op te schalen. Een tweede route gaat meer over lange termijn, met behulp van een experimentele, missiegedreven, en ontwerpende aanpak. Om deze twee te verbinden stellen de topsectoren een gerichte samenwerking in de vorm van een programma vanuit de topsectoren voor. Het gaat om sociale innovatie, passend bij creatieve industrie en gebruikmakend van innovatieve digitalisatie zoals big data en artificiele intelligentie, op de energietransitie. Dit advies wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de integrale kennis en innovatie agenda van het klimaatakkoord.

Lees het advies
Het advies van de drie topsectoren is vanaf nu hier te downloaden of hieronder in te zien.

Tags: