Download het Raamwerk

De creatieve industrie is een onmisbare schakel in het geven van antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken en het bieden van een zinvolle betekenis aan nieuwe technologische mogelijkheden. Om deze impact te realiseren, maakt de creatieve professional gebruik van een kennisbasis van Key Enabling Methodologies; strategie├źn, methoden en modellen die structuur geven aan het creatieve proces en deze valideren. De creatieve industrie is een sterke toepasser van nieuwe technologie. Deze waarde wordt door veel technologie-ontwikkelaars gemist; het vertalen van technologie in bruikbare en gewenste oplossingen. In Horizon 2020 worden Key Enabling Technologies gedefinieerd.

Horizon 2020 heeft ook acht maatschappelijke uitdagingen gedefinieerd. De creatieve industrie bekijkt deze uitdagingen met een specifieke invalshoek: door een lens van sectoreigen meerwaarde. Wanneer zij bijvoorbeeld naar het vraagstuk rondom energie & Co2 kijkt, kan de creatieve industrie vooral bijdragen daar waar het gaat om gedrag: hoe kan de consument gestimuleerd worden tot energiezuiniger gedrag?

Door de drie thema's Design for Change, Value Creation en The Human Touch aan maatschappelijke uitdagingen en toepassingsdomeinen te koppelen, komen concrete onderzoeksvragen naar boven. Zo verbinden we multidisciplinair fundamenteel en praktijkgericht onderzoek.

schema KIA

Download het schema