Voor ondernemers

Gebruikersexperts als startmotor; co-creatie vanaf de start

Voor een ander denken, het overkomt veel mensen. De verleiding is groot, met de beste bedoelingen voor ogen! Soms is het helemaal niet erg. Problematisch wordt het als je de plank misslaat, omdat wat je bedenkt niet voldoende aansluit bij wat belangrijk is voor de ander.

Het Agis Innovatiefonds houdt van initiatieven die starten met de behoeften en ideeën van de eindgebruikers, de mensen voor wie het initiatief bedoeld is. In hun dagelijks leven wil je de effecten zien, zoals verbetering van de kwaliteit van leven, dat doen wat bij je past, met en ondanks mogelijke uitdagingen. Het Agis Innovatiefonds ziet graag dat de vragen, uitdagingen en verlangens van eindgebruikers de startmotor vormen van projecten die vervolgens in co-creatie bouwen aan meer eigen regie voor mensen met (nog g)een chronische aandoening.

Open call

Het Agis Innovatiefonds verwelkomt in het bijzonder initiatieven waarin aandacht is voor deze aspecten, met mogelijke antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe kan de leefwereld van mensen nog meer het uitgangspunt van het brede gezondheidsdomein vormen?
  • Hoe komen de perspectieven van de patiënt en die van de gezondheidszorgprofessional gelijkwaardig samen, op het niveau van het individu, de instelling, in onderzoek en onderwijs?

Het Agis Innovatiefonds heeft twee keer per jaar een beoordelingsronde. In 2022 is er nog één datum waarop je een aanvraag kunt indienen: vóór 3 oktober 2022, 17:00 uur.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik hier.

Tags: