Projecten Fieldlab VRDML

VR Lab Internationale School Utrecht (ISU) – De beste route

Project
ISU is een school op het Utrecht Science Park die passend onderwijs verzorgt voor kinderen van expats die kortdurend in Nederland zijn. Een school met vele culturen en verschillende leeftijdscategorieën. Op deze school wordt namelijk zowel primair- als voortgezet onderwijs gegeven. Een groot gebouw waar je snel je weg moet kunnen vinden. Met de inzet van VR gaan we op zoek naar het beste signage-concept en vergroten we tegelijkertijd de betrokkenheid van de toekomstige gebruikers.

Het idee
Samen met honderd leerlingen van de huidige ISU gaan we drie verschillende signage-concepten testen in het VR-model:

  • Concept 0 Basis: Alleen verdiepingen en bordjes naast de deur van het lokaal
  • Concept 1: Emphasize routing Concept 0 aangevuld met belijning op de vloer en belichting op het plafond
  • Concept 2: Symbols & texts Concept 1 aangevuld met pijlen en teksten op vloeren en wanden

De leerlingen worden gelijkmatig verdeeld over de verschillende concepten en binnen het VR-model lopen ze twee routes. Route 1 begint voor de hoofdingang van het gebouw en de opdracht is om kleedkamer 3 te vinden. Deze route zal ook veel gebruikt gaan worden door eenmalige gebruikers, die in de avond een wedstrijd komen spelen in de sporthal. De tweede route start in een lokaal op de eerste verdieping en er moet een lokaal op de derde verdieping gevonden worden.

De gelopen routes worden volledig getracked en de kijkrichting van de bril wordt vastgelegd, zodat o.a. inzichtelijk is waar de deelnemers hebben gelopen binnen het model, hoelang ze erover gedaan hebben, waar ze stil hebben gestaan en waar ze naar gekeken hebben. Na de VR-test wordt elke deelnemer een vragenlijst voorgelegd. Met de informatie uit de test en de vragenlijst hopen we inzichtelijk te krijgen waar welke knelpunten zich voordoen binnen de verschillende concepten. Zodoende kan er een op maat gemaakt signage plan gemaakt worden voor de school, mede ontwikkeld door de input van de toekomstige gebruikers.

ISUtrecht centraal plein

Bedrijf
SVP Architectuur en Stedenbouw
’t Zand 17
3811 GB Amersfoort
www.svp-svp.nl

Projectleden
Wilco Huppelschoten | huppelschoten@svp-svp.nl
Leon Hietbrink | hietbrink@svp-svp.nl


Bio Mirror

Een Deep Breathing Tool voor stressverlaging in de kantooromgeving

Ontwerpstudio Aliss+Nienke ontwerpt materialen en installaties die de fysieke ruimte verrijken, met de ambitie om het welzijn van de mens te verhogen. Toekomstambitie is het ontwikkelen van interieurproducten die bewezen bijdragen aan ontspannen, concentreren en stress verlagen. Samen met Renske Bongers (gedrags- en omgevingspsycholoog) en het Virtual Reality Design Methods Lab van TU Delft onderzoeken, testen en ontwerpen zij hun eerste prototypes in een VR ‘kantooromgeving’.

Stress verlagen
A+N hebben hun krachten gebundeld met Renske Bongers (gedrags- en omgevingspsycholoog, TU/eindhoven (Future Everyday onderzoeksgroep) en TU Delft (VRDML fieldlab) om concepten te ontwikkelen en te testen die zintuigen prikkelen en stress verlagen. Zij zien veel potentie in het bijdragen aan welzijn in de werkomgeving, want als je kijkt naar een gezonde leef- en werkomgeving is stress misschien wel één van de grootste problemen in de huidige maatschappij.

Bio Mirror
De ambitie voor Bio Mirror startte al meer dan 5 jaar geleden, in een samenwerking met promovendus Bin Yu en professor Loe Feijs van de Future Everyday onderzoeksgroep van TU/Eindhoven. Zij zijn gespecialiseerd in biofeedback technologie, waarbij biodata zoals hartslag, ademhaling en stressniveau worden gemeten en op een visuele manier verbeeld en aan jou teruggegeven. Deze output leert je te ontspannen door je ademhaling te reguleren.

BvOF TUe-ID-DDW 2015 0924 CX BioMirror

Waar TU/e vooral focust op toepassing in een klinische context op een virtuele manier, onderzoekt A+N hoe deze techniek is toe te passen in de fysieke leefomgeving. Daarmee is het concept voor een fysieke ‘deep breathing tool’ ontstaan: Bio Mirror als wand die een ademende beweging maakt, waarbij je als gebruiker eerst je eigen ademhaling ziet, maar je langzaam wordt meegenomen in een bewezen, rustgevend ademritme.

Dit concept is het startpunt geweest van het huidige onderzoek in VR, waarin het ontwerp samen met het Virtual Reality Design Methods Lab wordt doorontwikkeld en getest op gebruikers, beide in VR. Hierbij worden kwalitatieve onderzoekstechnieken ingezet tijdens VR sessies en vinden er effectmetingen plaats d.m.v. sensoren.