Fieldlab | Johan Cruijff ArenA

SPECTACULAR ARENA EXPERIENCES

In het programma Spectacular ArenA eXperiences (SAX) wordt industrieel onderzoek uitgevoerd naar innovatieve concepten die bijdragen aan verbetering van de ervaring en betrokkenheid van bezoekers én fans op afstand bij grootschalige events, naar nieuwe spectaculaire eventvormen die zich daarvoor lenen en hoe de door gebruikers en locatie/event gegeneerde data kunnen worden ingezet om nieuwe diensten mogelijk te maken.

Kennisinstellingen, event-organisatoren, locatie-eigenaren, technologiebedrijven en bedrijven uit de Creatieve Industrie (met name digital agencies en mediabedrijven) voeren met de vier programmapartners onderzoek uit, ontwikkelen innovatieve concepten met partners en voeren proeven en pilots uit in het fieldlab Johan Cruijff ArenA.

Doel van het project
Het doel van dit project is onderzoek uit te voeren naar mogelijke innovaties en concepten binnen de vier thema’s van het innovatieprogramma SAX waarbij de Johan Cruijff ArenA als fieldlab fungeert. De vier thema’s zijn:

  1. Betere bezoekerservaring voor, tijdens en na het event én op afstand

  2. Meeslepende mediabeleving en media-innovaties

  3. Nieuwe eventvormen

  4. Datagedreven dienstenontwikkeling

De thema’s staan niet los van elkaar. Daarom brengt het programma partners bij elkaar die elkaar nodig hebben en samen in staat zijn om nieuwe diensten van de grond te krijgen. Het programma voorziet een veelheid van kleine én grote projecten, variërend van testen van nieuwe apparatuur tot conceptontwikkeling in bijvoorbeeld virtual reality. Partners zullen in verschillende samenstellingen samenwerken aan de SAX-projecten.

SAX is een open innovatieprogramma van de Johan Cruijff ArenA, Media Perspectives, Hogeschool van Amsterdam en TNO.


Voor dit fieldlab wordt PPS-toeslag ingezet.

Meer toegekende PPS-projecten