Voor creatieve professionals & onderzoekers

Eerste call Europees Partnerschap DUT

De eerste call binnen het Europese Partnerschap DUT (Driving Urban Transitions to a sustainable future for cities) nodigt onderzoekers, steden, gemeenten, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden uit om transnationale consortia (tijdelijke samenwerkingsverbanden) te vormen. Het doel is om via onderzoek en innovatie de vaardigheden en instrumenten te ontwikkelen die stedelijke veranderingen mogelijk maken.

De focus van het programma DUT ligt op stedelijke verandering in een mondiale context. Het richt zich op duurzame, stedelijke ontwikkeling en wil kennis en impact bevorderen via de vorming en uitbreiding van netwerken van maatschappelijke en wetenschappelijke partners. Zo moet een impuls worden gegeven aan de dringend noodzakelijke stedelijke hervormingen voor een duurzame toekomst met een betere kwaliteit van leven in steden.

Thema’s
Het partnerschap ondersteunt transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten die zich richten op stedelijke uitdagingen om steden te helpen bij hun overgang naar een duurzamere economie. De uitdagingen zijn gegroepeerd in drie thema's, transitiepaden genaamd:

  1. Positive Energy Districts (PED): wil lokale energiesystemen optimaliseren via energie-efficiëntie, flexibiliteit en lokale energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen.
  2. 15-Minute City (15minC): nadruk op een heroverweging van het huidige mobiliteitssysteem om zo duurzame mobiliteitskeuzes te bevorderen. Dit is gebaseerd op de gedachte dat stadsbewoners lopend of fietsend binnen een tijdsbestek van 15 minuten aan de meeste behoeftes moeten kunnen voldoen.
  3. Circular Urban Economies (CUE): richt zich op het stimuleren van stadsontwerpen voor regeneratief urbanisme, dat wil zeggen leefbare, inclusieve en groene gemeenschappen en buurten waaraan circulaire stedelijke economieën en grondstofstromen ten grondslag liggen.

Planning en deadlines (let op, data en tijden kunnen wijzigen)

  • deadline indienen vooraanmeldingen: 21 november 2022
  • deadline indienen uitgewerkte aanvragen: mei 2023
  • besluitvorming: zomer 2023.

NWO
Deze subsidieregeling wordt mogelijk gemaakt door NWO. NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijk vastgelegde taken. De NWO-domeinen, onderzoeksinstituten en regieorganen voeren de kerntaak van NWO uit: het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.