DRIVE | Pers

Het Design Research & Innovation Festival DRIVE is hét jaarlijkse festival op het snijvlak van ontwerp en onderzoek. DRIVE zet al sinds 2014 onderzoekers en ontwerpers op het podium, en geeft met haar programmering een overzicht van state of the art-kennis voor de creatieve sector.

Tijdens DRIVE komen projecten aan het licht die al lopen. Daarnaast zijn er soms haakjes naar nieuwe mogelijkheden. DRIVE hangt haar programmering op aan thema's die de komende jaren zwaar zullen wegen voor de creatieve industrie en is altijd gefocust op kennisvergaring door de creatieve professional.