Voor ondernemers en onderzoekers

Domein overstijgend samenwerken

Ben jij één van de partijen die regionaal samenwerkt aan verschillende thema’s op het gebied van zorg en veiligheid voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek? Dan kun je namens jouw samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Het samenwerkingsverband functioneert op het niveau van de veiligheidsregio.

Doel
Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Waar relevant wordt de verbinding met het sociaal domein verstevigd. Bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag indienen om een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid in de praktijk te brengen. Dit wordt gedaan door het inrichten van een gezamenlijk leer- en verbeterproces.

Wat kan er worden aangevraagd?
Het aangevraagde budget wordt ingezet voor een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid, de projectcoördinatie en het leer- en verbeterproces. Het inrichten van een leer- en verbeterproces is gekoppeld aan de inhoudelijke thema’s (minimaal 2 tot maximaal 6) op het gebied van zorg en veiligheid. Deze zijn:

  • Regio in beeld
  • Efficiënter inrichten van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels
  • Versterken verbinding met het sociaal domein
  • Heldere en concrete afspraken over op- en afschalen
  • Heldere en concrete afspraken over casus- en procesregie
  • Toepassing van privacy- en gegevensdeling

Je kunt tot dinsdag 11 oktober 2022 14.00 uur jouw subsidieaanvraag indienen.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik dan hier.