CLICKNL 60"

Sabine Niederer @ Hogeschool van Amsterdam

Sabine Niederer is lector Visual Methodologies aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar de beeldtaal op social media-platforms, bijvoorbeeld door te vergelijken hoe die platforms op verschillende manieren urgente maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering in beeld brengen.