Case

Reframing Youth Care / SOEMVA

12 juli 2019

Waarom dit project?
Kinderen met slecht ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden hebben een grotere kans om terecht te komen in de jeugdzorg. De basis van deze sociale vaardigheden wordt gelegd tussen het eerste en vierde levensjaar. Op die leeftijd brengen kinderen het grootste deel van hun tijd door met hun ouders of verzorgers. Op het gebied van sociale vaardigheden zijn ze dus afhankelijk van de sociale vermogens van hun ouders. Om dit patroon te doorbreken zouden niet alleen de sociaal-emotionele competenties van jonge kinderen maar ook die van hun ouders moeten worden gestimuleerd. Garage2020 werkt aan vragen binnen de jeugdhulp en vroeg Reframing Studio om hierover mee te denken, om samen te werken aan een mogelijke interventie. Het resultaat was SOEMVA.

Bij de Reframing Methode ligt de focus op het creëren van betekenis voor mensen

Wat houdt het project in?
SOEMVA is een interactief concept voor ouders en kinderen, dat bestaat uit drie spelonderdelen die ze dagelijks om en om binnen een paar minuten kunnen spelen. Hoofddoel is de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Maar doordat het een interactief spel is dat ouders en kinderen samen spelen heeft het ook een positief effect op hun onderlinge relatie en op de sociaal-emotionele vaardigheden van de ouders. Elk spel is ontworpen om een simpele en korte dagelijkse routine tussen ouders en kinderen te initiëren en richt zich op een belangrijk onderdeel van sociaal-emotionele ontwikkeling: positief denken, zelfsturend vermogen en voorstellingsvermogen. Het idee is dat de spellen gemakkelijk een plek kunnen krijgen in het leven van ouders en kinderen.

Wat is de bijdrage van en aan de creatieve industrie?
Reframing Studio was verantwoordelijk voor zowel het faciliteren van het ontwerpproces als het ontwerpen van concepten en prototypes. Ze deden dit samen met Garage2020 en Afdeling Buitengewone Zaken. Het proces bestond uit vier stappen: onderzoek, werkzame elementen, concept en validatie. Lotte Jacobse van Reframing Studio, procesbegeleider en ontwerper van SOEMVA: “In de eerste stap van het proces, het onderzoek, probeerden we de toekomstige context van sociaal-emotionele vaardigheden heel goed te begrijpen. Hiervoor gebruikten we de Reframing Methode (ViP), die draait om een andere manier van ontwerpen. Bij klassieke ontwerpmethoden focus je je al snel op de vorm van het eindresultaat, maar bij Reframing is dat juist ondergeschikt en ligt de focus vooral op het creëren van betekenis voor mensen. Dat geeft veel vrijheid. Ook helpt de methode om te ontwerpen voor de toekomst. Als je iets ontwerpt voor het nu is het al snel achterhaald.”

1 Tekengebied 1

“Met behulp van de Reframing Methode brengen we de toekomstige wereld in kaart om beter te begrijpen in welke wereld we iets willen ontwikkelen. Hierbij proberen we objectieve bouwstenen voor dat toekomstbeeld te verzamelen, die veranderende maar ook stabiele factoren beschrijven binnen het domein waarvoor we gaan ontwerpen. We doen bijvoorbeeld literatuuronderzoek en interviewen diverse experts uit onder meer de psychologie, sociologie en filosofie. Daarna maken we grotere verhalen die de verschillende richtingen en stromingen weergeven. Daarvan maken we een framework met de verschillende soorten toekomstig gedrag die ontstaan. Vervolgens kiezen we, samen met het projectteam en de klant, voor welke typen gedrag we gaan ontwerpen. Ter controle hebben we tijdens de validatiefase onder meer een pilot gedaan waarbij dertig gezinnen SOEMVA veertig dagen lang iedere dag speelden.”

Hoe nu verder?
De ontwikkelfase van SOEMVA is afgerond. In overleg met de gemeente Rotterdam onderzoekt Garage2020 of ze SOEMVA met bijvoorbeeld een spelfabrikant in grotere oplage kunnen realiseren en verder kunnen doorontwikkelen. Daarnaast ontwikkelt Hike One een digitale versie van SOEMVA, die momenteel wordt getest. Verder wordt SOEMVA meegenomen in een onderzoek van Erasmus MC onder dertig gezinnen, waarbij verschillende interventies worden getest met betrekking tot het opvoeden van kinderen. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort verwacht.

garage2020 peace

Info