Roodkapje

Er was eens ….. de ontwikkeling van een serious game: Roodkapje

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 300.000 mensen die zorgen voor iemand met dementie die thuis woont. De helft combineert deze zorgtaken met een baan en/of de zorg voor kinderen. Mantelzorger worden begint vaak nadat de diagnose dementie gesteld is en veelal is er op dat moment sprake van een lichte dementie.

Het doel van Roodkapje is om het ‘leren leven met dementie’ na het stellen van de diagnose te ondersteunen op een speelse en veilige manier, met hulp van een serious game die op de iPad of tablet gespeeld kan worden. Hoofdrolspelers zijn Grootmoeder, Roodkapje, de Houthakker en natuurlijk de Wolf. Zonder kinderachtig te zijn worden in het huisje van Grootmoeder belangrijke keuzes voorgelegd in een omgeving die veilig en vertrouwd aanvoelt.

Met Roodkapje willen we vooral mantelzorgers en mensen met dementie zelf op een natuurlijke wijze met elkaar in gesprek laten gaan over lastige onderwerpen zonder dat dit direct conflicten oproept over de eigen situatie. Het gaat hierbij om onderwerpen zoals het voor jezelf zorgen en veilig wonen. Het op de hoogte zijn van elkaars opvattingen over deze belangrijke thema’s kan helpen om in een nieuwe situatie met nieuwe zorgvragen samen sneller een nieuwe balans te vinden.

Behoefte aan ondersteuning
Als de diagnose dementie bij je partner of ouder gesteld wordt, verandert er meer dan je je in eerste instantie realiseert. Ook blijft er veel hetzelfde. Langzaam maar zeker verandert er wel steeds meer. En dat kan af en toe veel van je vragen. De meerderheid van alle nieuwe mantelzorgers heeft behoefte aan enige ondersteuning bij het omgaan met deze nieuwe situatie. In Roodkapje, een serious game ontwikkeld met ouderen en mantelzorgers, zal een aantal lastige onderwerpen in het gesprek op meerdere manieren subtiel of verdiepend aan bod komen. Roodkapje en grootmoeder krijgen in het boshuisje te maken met activiteiten die door ouderen zelf als meest belangrijke thema’s gekozen zijn.

Het doel van Roodkapje is om op een veilige manier in een bekende omgeving meer inzicht geven in hoe het leven en de onderlinge communicatie door dementie verandert. Daarnaast willen wij met Roodkapje de mantelzorgers handvatten geven hoe zij samen met de persoon met dementie de toekomst tegemoet kunnen treden en samen zo goed mogelijk kunnen anticiperen op wat gaat komen. Er wordt in de ontwikkeling van Roodkapje nauw samengewerkt met ouderen met en zonder dementie, met mantelzorgers en casemanagers dementie en met zorgprofessionals. En de informatie is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten afkomstig uit eerder onderzoek door het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde.

Gereed
Inmiddels is de definitieve versie van Roodkapje gereed. Roodkapje is beschikbaar in de Apple App Store onder de naam ‘Grootmoeders Huisje’. Nu Roodkapje is ontwikkeld is het van belang om te onderzoeken wat Roodkapje oplevert. In het onderzoek wordt meegenomen welke thema’s er worden besproken na het gebruiken van Roodkapje en wat het gebruik van de app oplevert. Hiervoor zijn de onderzoekers op zoek naar ouderen en hun naasten die willen deelnemen aan het onderzoek. Meer informatie hierover vind je op de website van Roodkapje.

Projectbudget €492.650,- waarbij €229.650,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten