Wellbeing for all, by all

Twente is een regio met twee gezichten: aan de ene kant biedt de Universiteit Twente vruchtbare bedrijvigheid en innovatiekansen, aan de andere kant vragen werkloosheids-percentages en slechte gezondheidsindicatoren onmiddellijke aandacht, vooral in bepaalde wijken van Enschede. Het hoofddoel van dit project is het versterken van de aanpak van ‘Supporter van Elkaar (SvE)’, een lokaal programma geïnitieerd door ‘Scoren in de Buurtstichting’ van voetbalclub (FC) Twente.

Hiervoor stellen de onderzoekers een gemeenschapsgerichte benadering van gedragsverandering voor die dilemma-gedreven ontwerp en participatief ontwerp integreert.

Door middel van een reeks participatieve ontwerpsessies worden gezinnen met een lage sociaaleconomische status in staat gesteld om samen persoonlijke dilemma's, die zij ervaren met betrekking tot hun doelen op het gebied van gezondheid, sociale participatie en welzijn, te identificeren en aan te pakken. Het inbedden van deze ontwerp- benaderingen in een gemeenschapscontext draagt verder bij aan de effectiviteit van SvE, aangezien het ontwerpproces een gevoel van collectief eigenaarschap en verantwoordelijkheid genereert.

Deze nieuwe benadering van gezamenlijke gedragsverandering zal van toepassing zijn op vergelijkbare gemeenschaps-initiatieven buiten de regio, zal worden geïmplementeerd in het ontwerponderwijs aan de Universiteit Twente en zal de human empowerment-agenda van CLICKNL verrijken.

Projectbudget €17.333,- waarbij €13.333,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: