Het Stadsranden Lab

Het stadsranden-lab onderzoekt hoe de bebouwde stads-randen kunnen worden ge(her)programmeerd. Hierbij staan niet zozeer vastgoed- en stedelijke waarden centraal, maar eerder de manier waarop de kracht van het omringende landschap de stadsranden kan versterken in ruimtelijk en sociaal opzicht. In samenwerking met alle betrokkenen worden nieuwe typologieën ontwikkeld voor de randen van Amsterdam.

Samen met de gemeente Amsterdam zijn zeven onderzoekslocaties gekozen voor ontwerpend onderzoek. Voor de ontwerpstudie roept BNA Onderzoek zeven multidisciplinaire ontwerpteams op – voor elke onderzoekslocatie één. De teams bestaan minimaal uit een architect, een stedenbouwkundige of landschapsarchitect en twee andere disciplines (ecologen, stadsgeografen, kunstenaars etc.), die relevant zijn voor het werken aan de concrete locatiegebonden onderzoeksvraag.

De kennispartners brengen zowel kennis als vraagstukken in vanuit lopend onderzoek, en worden betrokken in lezingen, als visiting critics tijdens de presentaties en als klankbord. Daarnaast worden de resultaten van het project door de kennispartners geduid en kunnen deze ook weer mee worden genomen in de bestaande en nieuwe onderzoeks-lijnen van de kennisinstellingen.

Projectbudget €185.600,- waarbij €56.000,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: