Politisering van expertise in de platformsamenleving

Er is sprake van een nieuw begrip van publiek debat. Het publiek debat wordt niet meer bepaald door massamedia, maar door een kort moment waar één thema tijdelijk aandacht krijgt. De aandacht voor deze thema's wordt mede bepaald door de nieuwe platformbedrijven: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. De gevolgen van de polarisatie zijn enorm voor de open samenleving: consensus, mobilisatie en deliberatie vindt plaats op zeer uiteenlopende platformen, een geïnformeerd debat is in delen niet terug te zien, er is sprake van een politisering van expertise die vaak los staat van met feiten onderbouwde argumentatie.

Onderzoeksvragen
Binnen dit PPS-project zullen de volgende onderzoeksvragen centraal staan:

 1. De strijd om het label ‘deskundige’: wie mag dat zijn?
  Hoe is de perceptie van deskundigheid veranderd in de afgelopen tien jaar?
  Wie wordt als expert gepresenteerd in de media, wie doet zich op welke manier voor als expert op sociale media?
  Wat is de heersende perceptie omtrent deskundigheid op sociale media?
  Wat zijn de kenmerken van de online groepen die zich afkeren van instituties? Wat zijn hun strategieën om medestanders te mobiliseren? Actorenanalyse
 2. Online onbehagen en anti-establishment sentiment:
  Welke groepen spelen een rol bij de verspreiding van anti-establishment sentimenten?
  Hoe verhouden verschillende anti-establishment groepen zich tot elkaar?
  Hoe mobiliseren ze medestanders en hoe dragen de affordances van het platform Telegram daaraan bij?
 3. De invloed van niche-platformen en alternatieve media op het Nederlandse debat:
  Uit welke platformen en kanalen bestaat het alternatieve media-ecosysteem en welke rol spelen deze alternatieve media in de geobserveerde debatten?
  Welke rol speelt specifiek Telegram en is er daadwerkelijk sprake van ‘radicalisering’?
  Dienen ‘fringe’ platformen zoals Telegram daadwerkelijk als toevluchtsoord voor Nederlanders die op meer mainstream platformen als Twitter niet getolereerd worden?

Projectbudget €80.935,- waarbij €43.735 PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: