Mediascape

In MediaScape wordt een model ontwikkeld voor het innovatief toegankelijk maken van audiovisueel cultureel erfgoed. In plaats van generieke applicaties zoals de welbekende zoekingangen op archieven en catalogi, gaat men zogenaamde “genereuze applicaties” ontwerpen die beter in staat zijn om de potentie van digitale erfgoed-collecties tot zijn recht te laten komen.

Binnen de omgeving van een genereuze interface is de zoekbalk minder belangrijk. De interface biedt een alternatieve, makkelijke en aantrekkelijke manier om een collectie te doorzoeken, waardoor de complexiteit van digitale erfgoedcollecties inzichtelijk en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij gebruiken de onderzoekers state-of-the-art informatietechnologie zoals AI, XR en Intelligent Agents.

Om deze applicaties te ontwikkelen is een “brug” nodig die deze nieuwe technieken kan verbinden met de systemen die het fundament vormen van archieven Samen met erfgoedpartners en het publiek ontwerpen ze proefopstellingen die in directe interactie met bezoekers laten zien hoe de nieuwe ontwerpen werken.

MediaScape wordt uitgevoerd door een consortium van CWI, DROPSTUFF en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Projectbudget €193.238,- waarbij €117.238,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: