Mobility as a service

MaaS

Afgerond

Het Expertisecentrum voor Gebruiksgerichte Mobiliteitsdiensten (MaaS) is een voortzetting van het Expertisecentrum OVbetalen. De eerste fas bestaat uit onderzoeks- en ontwerpactiviteiten die betrekking hebben tot Mobility as a Service (MaaS); het aanbod van flexibele, deels vraaggestuurde, multimodale mobiliteitsdiensten die via een digitaal platform (vaak een mobiele app) kunnen worden gepland, geboekt, gereisd en betaald.

Door middel van een gebruiksgerichte, geïntegreerde aanpak worden oplossingen gegenereerd die aansluiten bij de wensen van reizigers en de belangen van de verschillende stakeholders

Vragen die in dit project beantwoord zullen worden

  • Hoe moet een vraaggestuurde mobiliteitsdienst worden ontworpen zodat deze voor iedereen toegankelijk is en een prettige gebruikservaring op afroep kan bieden?
  • Hoe kunnen we reizigers meer inzicht en vertrouwen geven in hun reiskosten (prijstransparantie en ‘best price’)?
  • Hoe ziet een voor Nederland passend MaaS servicedesign eruit voor deur-tot-deur plannen én betalen én wijzigen van de reis?
  • Wat zijn kritische gebruiksfactoren voor een succesvol MaaS-concept in een Nederlandse context?

Projectbudget ca. €274.000,- waarbij €65.000,- PPS-Toeslag wordt ingezet.

Deelnemende partijen zijn: TU Delft, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, TransLink, OV-Campus (DOVA, CROWKpVV, NDOV), 9292 REISinformatiegroep, GVB, RET, en Reizigersvereniging Rover.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: