Kind in gesprek

Dit project gaat in op de vraag hoe met name de jongere generatie (online) informatie zoekt. Dit gaat veelal via ‘social agents’ als Amazon Alexa, Google Assistant of zelfs robots. Er is nog maar weinig bekend over hoe kinderen dit ervaren.

Kinderen zijn snel geneigd om robots als een gelijke te zien en te vertrouwen. Het project onderzoekt hoe we op een verantwoordelijke manier kind-robot interactie vormgeven: niet alleen informerend op een manier die kinderen snappen en leuk vinden, maar ook met aandacht voor transparantie (waar komt informatie vandaan?), privacy (welke persoonlijke gegevens worden gebruikt?), en bewustwording rond het gebruik van Artificiële Intelligentie.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • hoe kunnen we verantwoordelijke interactive informatietechnologie voor kinderen ontwikkelen, die informeert op een manier die bij kinderen en de fase of leeftijd waarin deze kinderen zitten past, en presenteert op een manier die ze snappen en leuk vinden?
  • Welke aspecten rond transparantie en persoonlijke gegevens (privacy) spelen hierbij een rol, en welke rol spelen de ontwikkelaars en aanbieders van technologie hierbij.

De ambitie is daarbij om ook bewijskracht te vinden dat we ook echt meer verantwoordelijke technologie voor kinderen hebben ontwikkeld (aansluitend bij principes van theory of change).

Onderzoek
In deze context gaan de Universiteit Twente en Beeld en Geluid onderzoek doen in een ‘living lab’ setting in het museum van Beeld en Geluid; kinderen die op bezoek komen in het museum interacteren met diverse experimentele versies van de robot die qua informatie kan putten uit het archief van Beeld en Geluid. Universiteit Twente en Beeld en Geluid hebben beiden veel ervaring met Living Labs, zowel in academische als meer praktische context.

Projectbudget €550.000,- waarbij €261.000,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: